Úvod Cesty Zimná údržba

Zimná údržba

Zimná údržba

zimná údržba ciestzimná údržba ciestzimná údržba ciest

  • Zriadenie, úprava a likvidácia skládok materiálu
  • Príprava chemického roztoku
  • Postavenie, oprava, údržba a zber prenosných snehových prekážok a snehových kolov
  • Osadenie a likvidácia zvláštneho značenia pre výkon zimnej služby
  • Posyp inertným, chemickým a zmiešaným materiálom
  • Odstraňovanie snehu pluhovaním, snehovými frézami
  • Čistenie ciest a mostov po zimnej údržbe
  • Odvoz snehu z prejazdných úsekov ciest
  • Odstraňovanie prekážok – sprejazdňovanie úsekov
  • Obhliadky úsekov, dispečersko-spravodajská služba, pohotovosť na pracovisku / doma

Menu