Úvod Cesty Dispečing a strediská

Dispečing a strediská

Dispečing a strediská

Centrálny dispečing

Centrálny dispečing zimnej údržby (1.11. – 31.03.)
nahlasovanie všetkých podnetov zimnej údržby ciest
+421 911 255 741

Strediská

Stredisko Senec
Pezinská č. 36, 903 01 Senec
+421 911 255 742
sc.senec@scbsk.sk

Vedúci strediska: Zoltán Görföl
0903 445 064
zoltan.gorfol@scbsk.sk

Stredisko Malacky
Hlboká 679/31, 901 01, Malacky
+421 911 255 736
sc.malacky@scbsk.sk

Vedúci strediska: Ing. Branislav Huťťa
0911 215 838
branislav.hutta@scbsk.sk

Stredisko Pezinok
Šenkvická č. 10, 902 01 Pezinok
+421 901 707 588
sc.pezinok@scbsk.sk

Vedúci strediska: Ing. Michal Urmanič
0903 445 063
michal.urmanic@scbsk.sk

Menu

Prejsť na obsah