LUCIA FORMAN
hovorkyňa BSK

Mobil: 0903 480 471
Tel.: 02/4826 4997
email: lucia.forman@region-bsk.sk

VERONIKA BEŇADIKOVÁ
vedúca Tlačového oddelenia

Mobil: 0902 973 539
Tel.: 02/4826 4209
email: veronika.benadikova@region-bsk.sk

Logo BSK – grafické podklady
Správne použitie loga definuje DIZAJN MANUÁL. Základná verzia loga BSK je na šírku. Najmenšia povolená šírka je 30 mm.

 


Alternatívne je možné použiť aj logo na výšku. Najmenšia povolená šírka je 20 mm.

TLAČOVÉ SPRÁVY

Hlasujte za osobnosť Bratislavského kraja

Hlasujte za osobnosť Bratislavského kraja

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne udeľuje ocenenia osobnostiam, ktoré významným spôsobom podporili rozvoj regiónu alebo pomáhajú občanom v kraji. Od roku 2003 ocenil už vyše stovku laureátov. Tento rok k nim pribudne ďalších 31 a jedna historická...

Športovým projektom zostáva týždeň na uchádzanie sa o podporu

Športovým projektom zostáva týždeň na uchádzanie sa o podporu

V aktuálnom ročníku Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy rozdelí bratislavská župa takmer 1,2 milióna eur v piatich oblastiach podpory. Pozor si treba dať na termín ukončenia, pretože sa líšia. Prvými končiacimi výzvami je schéma na podporu mládeže a schéma na...

Bratislavský samosprávny kraj podporuje nezávislú umeleckú scénu

Bratislavský samosprávny kraj podporuje nezávislú umeleckú scénu

Bratislavský samosprávny kraj sa podieľa na príprave projektu Centra performatívnych a vizuálnych umení Telocvičňa, ktoré sa nachádza v budove Novej Cvernovky na Račianskej ulici v Bratislave. Projekt je určený pre nezávislé subjekty na poli súčasného tanca...

Župa obnovila značenie a cyklistickú infraštruktúru

Župa obnovila značenie a cyklistickú infraštruktúru

Bratislavský samosprávny kraj venuje pozornosť údržbe a obnove značenia na cykloturistických a peších turistických trasách na svojom území. Z celkovej dĺžky 966 kilometrov legálne značených cyklotrás sa minulý rok na území župy podarilo...

V Čunove vznikne Ekocentrum nielen pre bratislavský región

V Čunove vznikne Ekocentrum nielen pre bratislavský región

Čunovský kaštieľ spolu s priľahlou záhradou a sýpkou prejde komplexnou pamiatkovou obnovou s dôrazom na zachovanie historicky cenných architektonických prvkov. Rekonštruovať ho ide Bratislavský samosprávny kraj a jej výsledkom bude vznik ekocentra, ktoré bude...

Vyhlásenie výziev pre oblasť športu a mládeže na rok 2020

Vyhlásenie výziev pre oblasť športu a mládeže na rok 2020

Bratislavský samosprávny kraj dňa 20.12.2019 vyhlásil výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu pre oblasti športu a mládeže na rok 2020. Termín podávania žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu...