Útvar hlavného kontrolóra BSK

Ing. Milan Slezák

Hlavný kontrolór
Tel. č.: 02/4826 4241
Mobil.: 0911 102 864
E-mail: milan.slezak@region-bsk.sk

Mgr. Marian Mikula

Riaditeľ Útvaru hlavného kontrolóra
Tel. č.: 02/4826 4243
Mobil.: 0911 102 861
E-mail: marian.mikula@region-bsk.sk

Oddelenie kontroly rozpočtových prostriedkov

Mgr. Ladislav Volný

Vedúci oddelenia
Tel. č.: 02/4826 4245
E-mail: ladislav.volny@region-bsk.sk

Mgr. Hajnalka Polgár

Kontrolórka
Tel. č.: 02/ 4826 4254
E-mail: hajnalka.polgar@region-bsk.sk

Ing. Štefan Gregor

Kontrolór
Tel. č.: 02/4826 4240
E-mail: stefan.gregor@region-bsk.sk

Ing. Juraj Ondrejka

Kontrolór
Tel. č.: 02/4826 4175
Mobil.: 0948 143 252
E-mail: juraj.ondrejka@region-bsk.sk

Oddelenie všeobecnej kontroly a kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom

Ing. Jozef Krnáč

Vedúci oddelenia
Tel. č.: 02/4826 4141
E-mail: jozef.krnac@region-bsk.sk

Ing. Daniela Mojžitová

Kontrolórka
Tel. č.: 02/4826 4255
E-mail: daniela.mojzitova@region-bsk.sk

Mgr. Dana Kevélyová

Kontrolórka
Tel. č.: 02/4826 4246
E-mail: dana.kevelyova@region-bsk.sk

Ing. Alexander Patkoló

Kontrolór
Tel. č.: 02/4826 4242
E-mail: alexander.patkolo@region-bsk.sk

Ing. Juraj Strempek

Kontrolór
Tel. č.: 02/4826 4272
E-mail: juraj.strempek@region-bsk.sk

Vyberte si odbor