K 30.04. 2019 na vlastnú žiadosť ukončí činnosť MUDr. Viera Čakányová, – všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Poliklinika Šustekova 2422/2, 851 04 Bratislava.

Zdravotný obvod po MUDr. Viere Čakányovej sa prerozdeľuje nasledovne:

– Blagoevova
LS ped, s.r.o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast – MUDr. Ľubica Šašková, prízemie, č.m. 004, Zdravotné stredisko, Fedinova 9, 851 01 Bratislava

– Bulíkova – párne čísla
Spiculum s.r.o. všeobecná ambulancia pre deti a dorast – MUDr. Renáta Jágerová, Zdravotné stredisko, Strečnianska 13, 851 05 Bratislava

– Bulíkova – nepárne čísla
MUDr. Lujza Slezáková, všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Zdravotné stredisko, Fedinova 9, 851 01 Bratislava

– Dolnozemská cesta, Klokočova, Kočánkova
MEDJUR s.r.o. všeobecná ambulancia pre deti a dorast – MUDr. Lýdia Juricová, 3. NP nebytového objektu, m.č. 2.9, Cintorínska 3/b, 811 08 Bratislava

– Mamateyova
MUDr. Mária Gerincová, všeobecná ambulancia pre deti a dorast, m.č. 017, Zdravotné stredisko, Fedinova 9, 851 01 Bratislava

– Polereckého, Sosnová
MUDr. Viera Cigáňová s. r. o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast – MUDr. Viera Cigáňová, Zdravotné stredisko, Záporožská 12, 851 01 Bratislava