PARTICIPATÍVNY ROZPOČET

Bratislavský samosprávny kraj v roku 2018 po prvýkrát prišiel s možnosťou participácie občanov na rozhodovaní o použití časti verejných zdrojov prostredníctvom participatívneho rozpočtu.

Participatívny rozpočet vychádza z celosvetovo uznávaného konceptu, ktorý bol prvýkrát zavedený v roku 1989 v brazílskom meste Porto Alegre. Upravená verzia sa implementuje už niekoľko rokov aj v Európe a úspešne sa začala realizovať aj na Slovensku.

NEPREHLIADNITE: Viac informácií nájdete na webstránke k participatívnemu rozpočtu

Aktuálne správy

Participatívny rozpočet otvorený už len do pondelka

Žiadatelia o dotáciu pre malé komunitné projekty na všeobecne prospešné a verejnoprospešné projekty majú čas požiadať bratislavskú župu o podporu z Participatívneho rozpočtu už len do pondelka 20. mája 2019. Víťazné projekty, o ktorých opäť rozhodne hlasovaním...

O 15% vyšší záujem o župné školy

Do prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020 sa na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) prihlásilo o 1 268 žiakov viac ako v minulom roku. V praxi tak ide o vyše 15% nárast z 8 368 záujemcov v minulom roku na 9 636...

Participatívny rozpočet otvorený už len do pondelka

Žiadatelia o dotáciu pre malé komunitné projekty na všeobecne prospešné a verejnoprospešné projekty majú čas požiadať bratislavskú župu o podporu z Participatívneho rozpočtu už len do pondelka 20. mája 2019. Víťazné projekty, o ktorých opäť rozhodne hlasovaním...