Obnova Stupavského parku

Obnova Stupavského parku

 

Základné informácie:

Zámerom obnovy je uchovanie pamiatkových hodnôt parku, t. j. revitalizácia historickej zelene a vytvorenie potrebnej infraštruktúry pre posilnenie funkcie verejného priestranstva a začlenenie parku do širších zámerov v území s cieľom rozvoja cestovného ruchu.

Aktivity BSK:

  1. Úprava terénu v parku
  2. Vyčistenie parku
  3. Ošetrenie pôvodných drevín a výsadba
  4. Rekonštrukcia vnútroplošných komunikácií a spevnených plôch
  5. Reštaurátorské práce

Cieľové skupiny: Návštevníci a obyvatelia mesta Stupava, obyvatelia BSK, návštevníci a turisti BSK

Výstup projektu: 

Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky s prioritou ochrany a obnovy pamiatkovej hodnoty so synergickým efektom rozšírenia funkcionality smerom k rekreácií, oddychu, edukačného vyžitia a aj vo vzťahu k integrácii do cestovného ruchu.

Rozpočet projektu: 850 000 EUR

Trvanie projektu: 09/2018 – 07/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Oddelenie kultúry; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK: Projekt je zaradený do AP BSK č.OCRaK_8 pod názvom „Pamiatková obnova parku v Stupave“

Aktuálny stav:  v procese

  • Geodetické zameranie a dendrológia boli ukončené
  • Bola vypracovaná koncepčná štúdia, ktorá je schválená KPÚ BA. Taktiež projektová dokumentácia bude musieť byť schválená KPÚ BA
  • Predpokladaný termín výberu zhotoviteľa je 10/22 a je naviazaný na vypracovanie projektovej dokumentácie

Prečítajte si viac

Barokový kaštieľ s neskoršími romantickými úpravami, pravdepodobne postavený na mieste vodného hradu, je situovaný na okraji parku v historickom centre Stupavy.

Stupava: Magický kaštieľ na mieste vodného hradu

0
Kaštieľsky park a veľkolepá stavba bývalého kláštora sú ozdobami Stupavy, ale preslávila ju aj úžasná kapusta, ktorú dovážali až do Viedne, či džbankárstvo. Predstavujeme vám...

V Stupave prebieha revitalizácia Pivovarského rybníku v parku

0
V posledných týždňoch sa zamestnanci Verejnoprospešných služieb Stupava venujú aj revitalizácii Pivovarského rybníka v parku. Zatiaľ vyviezli desiatky nákladných vozidiel kalu a bahna z jeho...

V Stupave začali s revitalizáciou pivovarského rybníka

0
V Stupave sa začali venovať revitalizácii Pivovarského rybníka v parku. Ide o pôvodný rybník, ktorý bol aktuálne zanesený bahnom a nevyužívaný. Cieľom je v tejto...

Park v Stupave

0
Takmer v samotnom srdci mesta Stupava sa nachádza oáza zelene v podobe kaštieľskeho parku. Jeho pôvod siaha do 18. storočia kedy plnil funkciu okrasnej...

Kaštieľ v Stupave

0
Pôvodne vodný hrad sa ako stredisko pajštúnskeho panstva prvý krát spomína už v roku 1271. V polovici 17. storočia si ho Pálfyovci prestavali na rannobarokové  sídlo...