Úvod Úrad BSK Zastúpenie BSK pri EÚ v Bruseli Bratislavský kraj v Európe

Bratislavský kraj v Európe

Bratislavský kraj v Európe

Bratislavský samosprávny kraj sa nachádza v západnej a juhozápadnej časti Slovenskej republiky, zaberá územie 2052,6 km² a svojou rozlohou je najmenším krajom Slovenskej republiky. Súčasný systém regiónov bol zavedený v roku 1996 a v roku 2002 sa administratívne regióny stali autonómnymi. Sídlom kraja je Bratislava.

Bratislavský región sa rozprestiera v západnej časti územia Slovenskej republiky, na rozhraní troch štátov – Rakúska, Maďarska a Českej republiky. Región hraničí na severe a východe s Trnavským regiónom,  na juhu s maďarským regiónom Győr-Moson-Sopron, na juho-západe  s rakúskym Burgenlandom a na západe s Dolným Rakúskom.

Územnú a sídelnú štruktúru Bratislavského kraja tvorí 73 obcí, z ktorých jedna má štatút hlavného mesta Slovenska (Bratislava) a 6 má štatút mesta (Malacky, Stupava, Svätý Jur, Pezinok, Modra, Senec).  Bratislava, najväčšie mesto Slovenska, je správnym, hospodárskym, politickým, školským a kultúrnym centrom štátu aj kraja. Pozostáva zo 17 mestských častí s vlastnou miestnou samosprávou. Administratívne tvoria kraj hlavné mesto SR, Bratislava a tri subregióny  – Malokarpatský región, Podunajsko a Záhorie.

Bratislavský kraj ako najvýkonnejší región v ekonomike Slovenskej republiky sa podieľa cca 30% na tvorbe hrubého domáceho produktu SR. V hospodárstve Bratislavského kraja sú zastúpené všetky sektory založené na tradičnej priemyselnej výrobe tovarov. Medzi najdôležitejšie odvetvia priemyslu patrí chemický priemysel, automobilový priemysel, strojárstvo, elektrotechnický a potravinársky priemysel. V rámci prebiehajúcich štrukturálnych zmien v hospodárstve regiónu rastie význam terciárneho sektora najmä v oblasti obchodu a služieb, bankovníctva a poisťovníctva. Bratislavský kraj dlhodobo vykazuje najnižšiu mieru nezamestnanosti spomedzi všetkých krajov SR. Turizmus v Bratislavskom regióne je veľmi dôležitým ekonomickým sektorom kvôli jeho priaznivej polohe.  Atraktívne prostredie regiónu s veľkým množstvom fascinujúcich prírodných krás a rozvinutá infraštruktúra vytvára dobrý základ pre rôzne druhy turistických aktivít.

Bratislava – malé veľké mesto

Bratislava je jedným z najmladších európskych hlavných miest a svoj status získala, keď sa Slovensko stalo v roku 1993 nezávislým štátom po rozpade Československa.

Bratislava dnes prežíva azda svoje najúspešnejšie obdobie z hľadiska cestovného ruchu. Je jedným z aktuálnych hitov európskeho mestského turizmu.  Bratislava nie je imperiálnym mestom typu Viedne, či Budapešti. O to viac jej pristane pomenovanie „malé veľké mesto“. Výstižne charakterizuje bratislavské prednosti: štandard ktoréhokoľvek európskeho veľkého mesta v infraštruktúre, obchode, či kultúre sa tu snúbi s komorným šarmom, kde všetko sa nachádza v pešej vzdialenosti.

Hlavné mesto je jedinečné tým, že má aj „svoje“ golfové ihrisko v neďalekom Bernolákove – Black River Rezort, ponúka klasické predstavenia v opere a balete Slovenského národného divadla a okrem toho sa v Bratislave nachádza viac než 20 galérií so stálymi zbierkami starého aj moderného umenia i mnohými zaujímavými výstavami. Bratislava je vinohradnícke mesto, kde ešte stále možno vidieť vinice na kopcoch severne od centra mesta a tiež v blízkych mestách, ako je Modra a Pezinok, ktoré udržiavajú silnú vinársku tradíciu. Kolorit mesta dotvára historické centrum  ležiace na upätí Malých Karpát, s dominantne umiestneným Bratislavským hradom v blízkosti rieky Dunaj, ktorý  vo večerných hodinách vytvára pôsobivú atmosféru.

Kraj gastronómie a dobrého vína

Bratislava a jej okolie patria medzi regióny s dlhoročnou vinárskou tradíciou. Prvé plánty vínnej révy zasadili na úpätí Malých Karpát už starovekí Rimania. V tejto oblasti sa darí najmä odrodám bieleho vína, z ktorých najznámejšími sú Rizling Rýnsky, Veltlínske zelené, Silván a Rulandské biele. V menšej miere sa dorábajú i červené vína. Medzi najznámejšie patrí Frankovka a Cabernet. (www.moska.sk)

Vinársku tradíciu v regióne každoročne symbolizuje niekoľko podujatí, napríklad otváranie pivníc v mestečkách a dedinkách v Malokarpatskej vínnej oblasti, ako aj Festival mladého vína v novembri na sviatok sv. Martina, jedného z patrónov Bratislavy.

S vínnou tradíciou a historickým odkazom mnohojazyčného a multikulturálneho mesta sa spája i tradičná „prešporská“ kuchyňa. Tá je známa typickými jedlami pripravovanými z hydiny. Najlepšiu husaciu pečienku možno ochutnať najmä na jeseň počas husacích hodov v blízkom Slovenskom Grobe a Chorvátskom Grobe. V tomto období množstvo reštaurácií pozýva svojich hostí na miestnu delikatesu, ktorou je hus plnená gaštanmi, orechmi a jablkami. Ďalšou vynikajúcou pochúťkou je tradičná prešporská kačica na víne.

Aktivity v BSK

Mesto Bratislava sa za  posledných 10 rokov zmenilo k nepoznaniu. Celé historické centrum prešlo rekonštrukciou, vznikli nové architektonické diela, ktoré spoluvytvárajú obraz modernej Bratislavy. Pozornosť návštevníka upúta zrevitalizované nábrežie Dunaja, komorná atmosféra historického centra mesta, obohatená početnými kultúrno-spoločenskými podujatiami v uliciach mesta,  v  galériách, múzeách i sakrálnych pamiatkach. Oživením pešej zóny sú početné atrakcie – uličné plastiky,  vláčik Prešporáčik i historická električka.

Aktivity v Bratislave (www.bratislava.sk):

 • poznávanie histórie centra mesta, možnosť využitia špeciálne upraveného vozidla Prešporáčika, sprievodné podujatia v uliciach mesta (Kultúrne leto, Hradné slávnosti /júl – september/, Korunovačné slávnosti /september/ , BHS /september – október/)
 • najvýraznejšia dominanta Bratislavy – Bratislavský hrad – má trvalé miesto v panoráme mesta, prvá písomná zmienka o hrade pochádza z r. 906., v súčasnosti je hrad reprezentačným sídlom prezidenta a tiež sídlom múzejnej a výstavnej činnosti (www.snm.sk)
 • kostol s najslávnejšou históriou – Konkatedrála sv. Martina, pôvodne korunovačný Dóm sv. Martina, kde bolo korunovaných 10 uhorských kráľov, 1 kráľovná /Mária Terézia/ a 8 kráľovských manželiek. V r. 1995 v ňom slúžil omšu pápež Ján Pavol II., v tom istom roku bol dóm povýšený na konkatedrálu, pamiatkou na korunovácie je pozlátený vankúš s napodobeninou kráľovskej koruny na 85 m vysokej veži
 • k najkrajším klasicistickým palácom patrí  Primaciálny palác na Primaciálnom námestí, najreprezentatívnejším  priestorom v paláci je Zrkadlová sieň. V 20. stor. Bola na stenách odhalená unikátna najkomplexnejšia séria nástenných  gobelínov na svete, utkaných v 17. stor.
 • Múzeum Chatama Sofera – hrobka slávneho rabína a starý židovský cintorín, Jedinečný podzemný  historický cintorín s hrobkou významného židovského rabína Chatama    Soféra, sa nachádza pred  vyústením  tunela  na  nábrežie  Dunaja.
 • Čumil, bronzová postavička na križovatke Rybárskej brány s Panskou a Laurinskou ulicou, je najfotografovanejšou bratislavskou kuriozitou.
 • Napoleonský vojak, bronzová socha napoleonského vojaka, ktorý sa opiera o lavičku, sa nachádza na Hlavnom námestí. Socha pripomína historické obdobie, kedy sa francúzske vojská dostali do Bratislavy.
 • najstarší hrad, hrad Devín, pri sútoku riek Dunaj a Morava, je prístupný aj lodnou dopravou. V okolí hradu sa nachádza Chránená krajinná oblasť Záhorie-Nivy.
 • vyhliadkové plavby loďou – panoramatická plavba k hradu Devín a k sútoku riek Moravy a Dunaja. Konajú sa i večerné pondelkové hudobné plavby v rámci letného festivalu Kultúrne leto (www.lod.sk) a plavby rýchloloďou do Viedne i Budapešti
 • možnosť vyskúšať jednu z najnáročnejších dráh pre vodný slalom na svete pre účely raftingu – (www.raftovanie.sk) – nachádza sa v Areáli vodných športov v Bratislave – Čunove, vybudovaný v rámci vodného diela Gabčíkovo. V tesnej blízkosti je do prírodného prostredia vodného diela pôsobivo zakomponovaná galéria moderného umenia Danubiana (www.danubiana.sk)
 • sedačková lanovka v Bratislave zo Železnej studničky na Kamzík,  má  dvojmiestne  sedačky, jej dĺžka je 976 metrov a prekonáva prevýšenie 184 metrov
 • Dinopark – unikátny zábavný park v ZOO Bratislava  predstavuje scény zo života    druhohorných zvierat, ponúka aj novootvorený pavilón mačkovitých šeliem
 • Za hranicami mesta sa spájajú tri svojrázne regióny a vytvárajú krajinne pestrú prírodnú scenériu – Záhorie, Malokarpatský a Podunajský región.

Podunajský región s veľkolepým vodným dielom Gabčíkovo, početnými jazerami, kaštieľmi, golfovým areálom v Bernolákove a prostredím vhodným pre jazdu na koni, cyklistiku i  letné športy, vytvára ideálne podmienky pre letnú športovo-relaxačnú turistiku. Podunajsku dominuje voda. V prvom rade je krajom druhého najväčšieho toku Európy, Dunaja. Pod Bratislavou sa nachádza časť chráneného územia Dunajské luhy, kde sú vzácne suché i vodné ekosystémy. Dunaj na tomto území vytvára vnútrozemskú deltu a zároveň sa tu akumuluje obrovské množstvo podzemnej vody, ktorá je najbohatším zdrojom pitnej vody v strednej Európe. Obľúbeným miestom je Senec so Slnečnými jazerami a aquaparkom, kde bohaté možnosti vodných športov, rybolovu, ubytovania, stravovania a ďalších služieb priamo v areáli Slnečných jazier, robia mesto vyhľadávaným turistickým strediskom celoslovenského i stredoeurópskeho významu.

Aktivity v Podunajskom regióne:

 • plávanie, vodné športy – Slnečné jazerá s  aquaparkom v  Senci (www.senec.sk)
 • obľúbené podujatia – Veľký letný karneval /jún/ , Senecké leto /jún/ (www.senec.sk)
 • golfové ihrisko – v Bernolákove – Golf & Country Club Bratislava – Bernolákovo, v  anglickom parku pri kaštieli z  18. stor. (www.golf.sk , www.bernolakovo.sk)
 • vyhliadkové  lety  na športových  lietadlách,  balónoch  a   paragliding v Kráľovej pri Senci (www.pilotclub.sk)
 • jazda na koni a  splavovanie v kombinácii s cyklistikou je súčasťou služieb jazdeckého areálu farmy v  obci Hrubá Borša  so štýlovou westernovou reštauráciou (www.corporex.sk)

Pre  Malokarpatský región  sú  typické  vinárske  tradície,  gastronómia, bohatá história, kultúra, tradičné remeslá i folklór. Malokarpatský región je krajom šťavnatého hrozna a dobrého vína. Leží na slnečných juhovýchodných svahoch Malých Karpát a je domovom jednej z najznámejších vínnych ciest na Slovensku, Malokarpatskej. Výraz „vínna  cesta“ má korene v nemeckom vinohradníctve a znamenal „panoramatickú cestu vinohradníckou oblasťou“, kde mali návštevníci možnosť obdivovať vinohrady a pritom zavítať aj do pivníc, viech s ochutnávkou miestneho vína, prípadne miestnych špecialít – všetko, čo Vám ponúka súčasná návšteva Malokarpatskej vínnej cesty. Lahodné vína kraja, najmä Veltlínske zelené, Rizling vlašský, Frankovka modrá, sa harmonicky snúbia so skvelým jedlom – husacinou, lokšami, osúchmi. Zachovalé architektonické prvky sú úzko späté s tradíciami vinohradníctva, vinárstva a inými historickými remeslami, ktoré viedli k hospodárskemu a spoločenskému rozvoju tejto oblasti v minulosti. Modranská majolika s osobitným maľovaným vzorom, ktorej výrobu Vám v miestnych keramických dielňach predvedú, je dodnes žiadaná a vyhľadávaná za hranicami Slovenska. Najväčšie pivnice na Malokarpatskej vínnej ceste sú na hrade Červený Kameň, kde sa v stredoveku skladovala najmä meď. Hrad je prístupný verejnosti a návštevníkov láka svojimi expozíciami historického nábytku, zbraní, obrazov a iných cenných artefaktov minulosti.

Aktivity v Malokarpatskom regióne:

 • región známy vinárskymi tradiciami. Najvýznamnejšia vinohradnícka oblasť je reprezentovaná Malokarpatskou vínnou cestou (www.mvc.sk), ktorá prechádza sieťou bývalých kráľovských miest Bratislava, Svätý Jur, Pezinok, Modra a ďalšími početnými malokarpatskými obcami.
 • obľúbené podujatia – Deň otvorených pivníc, Deň modranských pivníc, Malokarpatské vinobranie v Pezinku (www.mvc.sk  , www.pezinok.sk www.modra.sk)
 • najobľúbenejším cieľom cestovného ruchu v Malokarpatskom regióne je hrad s najväčšími podzemnými priestormi,  s najstaršou lekárňou z r. 1649 a s najväčšou zbierkou historického nábytku – hrad Červený Kameň z  13. stor. v Častej (www.snm.sk)

Záhorie je prihraničným regiónom s  Rakúskom, s  výbornými  podmienkami  pre  cykloturistiku, rybolov  i  turistiku v krásnom   prostredí   rybníkov   a  zrúcanín  hradov Pajštún, Plavecký hrad i Borinka. Vo Veľkých  Levároch sa  nachádzajú  unikátne  stavby  Habánov. Kraj za horami, teda Záhorie, vonia borovicovými lesmi a hubami. Jedinečné prírodné hodnoty sa zachovali pozdĺž rieky Moravy vďaka prísne stráženým hraniciam v minulosti. Toto malebné územie schováva jedno z najväčších zoskupení habánskych domov vo Veľkých Levároch, cieľ tisícok pútnikov – Marianku – so starobylým kostolom a kláštorom rádu paulínov, malebné mestečko, Stupavu, ktorú preslávilo zelé, teda kapusta. Nádherné pohľady sa otvárajú zo zrúcaním Plaveckého hradu a Pajštúna. Popri kultúrno-historických pamiatkach sa dodnes zachovala tradícia jarmokov a dychovej hudby.

Aktivity v regióne Záhorie:

 • ideálne miesto pre priaznivcov športu, prírodných krás a religióznych zaujímavostí – cyklotrasa začínajúca pod hradom Devín, pokračuje popri rieke Morave, umožňuje prechod do Rakúska v Záhorskej Vsi kompou (www.zahorskaves.sk), splavovanie rieky Morava
 • prírodné krásy – Plavecký Kras pri Plaveckom Mikuláši – vhodné na turistiku
 • história, religiózna turistika – zrúcaniny hradov Pajštún  pri Borinke (www.borinka.sk) a Plavecký hrad pri Plaveckom Podhradí, najstaršie mariánske pútnicke miesto na Slovensku v Marianke, Sväté schody v Malackách  (www.malacky.sk), Habánsky Dvor, Veľké Leváre – pamiatková rezervácia ľudovej architektúry (www.velkelevare.sk)
 • podujatia – Malacké kultúrne leto /júl/, Deň Zelá /október/, Strunobranie /september/ (www.malacky.skwww.stupava.sk)

Menu