Členstvo vo Výbore

Členstvo vo výbore

Predseda BSK Juraj Droba ako člen Európskeho výboru regiónov pôsobí v politickej frakcii Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). V rámci politickej frakcie ECR predseda BSK zastáva funkciu podpredsedu, do ktorej bol zvolený v roku 2020 a opätovne zvolený v roku 2022, zároveň je vicekoordinátor ECR pre komisiu COTER. Predseda BSK aktívne pôsobí v komisii COTER a v komisii SEDEC.  

Predseda BSK bol v roku 2022 opätovne zvolený taktiež do funkcie vedúceho slovenskej delegácie. Vedúci delegácie zastupuje záujmy slovenskej delegácie na stretnutiach s predsedom EVR a na strategických rokovaniach s ostatnými národnými delegáciami.

Viac informácií nájdete tu.

Menu