Slovenská delegácia

Slovenská národná delegácia

Slovenskú národnú delegáciu v Európskom výbore regiónov tvorí 9 členov a 9 náhradníkov. Piati z riadnych členov sú zástupcovia Združenia SK 8 a ostatní zastupujú ZMOS alebo Úniu miest Slovenska. Post predsedu slovenskej národnej delegácie a zároveň podpredsedu Európskeho výboru regiónov zastáva Juraj Droba. Členom predsedníctva Výboru regiónov je Jaroslav Hlinka.  Zloženie slovenskej národnej delegácie: Riadni členovia:

 • Juraj Droba, predseda národnej delegácie a predseda Bratislavského samosprávneho kraja, COTER a SEDEC
 • Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja, COTER a ENVE
 • Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, podpredseda VR, ECON a SEDEC
 • Miloslav Repaský, poslanec Prešovského samosprávneho kraja, NAT a ECON
 • József Berényi, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja, CIVEX a NAT
 • Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok , ENVE a CIVEX
 • Jaroslav Hlinka, starosta MČ Košice – Juh,  člen predsedníctva VR, CIVEX a ENVE 
 • Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov
 • Matúš Vallo, primátor mesta Bratislava

Náhradníci:

 • Ján Beljak, poslanec Banskobystirckého samosprávneho kraja 
 • Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja
 • Erika Jurinová, predsedkyňa Žilinského samosprávneho kraja
 • Ján Blcháč, primátor mesta Liptovský Mikuláš 
 • Daniel Lorinc, starosta obce Kladzany
 • Luboš Tomko, primátor mesta Stará Ľubovňa 
 • Peter Švaral, starosta obce Rohožník
 • Béla Keszegh, primátor mesta Komárno

Menu