Stáž pre študentov VŠ

Stáž pre študentov VŠ

Absolvujte stáž na Zastúpení Bratislavského samosprávneho kraja pri EÚ v Bruseli a získajte tak jedinečnú pracovnú skúsenosť v slovenskej inštitúcii pôsobiacej v zahraničí. Staňte sa na 3 až 6 mesiacov členom tímu Zastúpenia BSK a naučte sa, ako funguje verejná správa, aký je význam regionálnej politiky v rámci EÚ a aké sú aktivity kraja v Bruseli.

Nábor stážistov: Výberové konanie na stáž prebieha z pravidla 2x ročne- v júni a decembri. Spustenie výberového konania je vždy vyhlásené na našej Facebookovej stránke.

Základné požiadavky:

 • študent/študentka VŠ v odboroch medzinárodné vzťahy, európske štúdia, politológia prípadne iných, príbuzných odborov
 • minimálna dĺžka stáže sú 3 mesiace, preferovať budeme stážistov na obdobie 6 mesiacov
 • na stáž je možné získať finančný príspevok od BSK a financovanie cez grantový program Erasmus+ (záleží od podmienok Vašej vysokej školy)

Náplň práce:

 • praktická skúsenosť s každodenným chodom kancelárie Zastúpenia BSK pri EÚ v Bruseli
 • príprava analytických materiálov a podkladov pre potreby Zastúpenia
 • príprava zápisov z konferencií a seminárov organizovaných Európskou komisiou, Európskym parlamentom, Európskym výborom regiónov a ďalšími inštitúciami pôsobiacimi pri EÚ v Bruseli
 • podieľanie sa na príprave kultúrnych a propagačných podujatí a aktivít
 • spravovanie webovej stránky kancelárie a sociálnych médií

Čo od Vás očakávame?

 • výborná znalosť slovenského jazyka, aktívna znalosť anglického jazyka, znalosť francúzskeho jazyka výhodou
 • záujem o oblasť regionálnej politiky z európskej perspektívy
 • výborné komunikačné a organizačné schopnosti
 • flexibilita, dynamickosť, interaktívnosť a spoľahlivosť
 • znalosť Microsoft Office

Výhody stáže:

 • oboznámenie sa s fungovaním európskych inštitúcií (Európsky výbor regiónov, Európska komisia, Európsky parlament) a regionálnej politiky EÚ
 • skúsenosť s organizáciou odborných a kultúrno-spoločenských podujatí
 • možnosť zúčastniť sa konferencií a seminárov k širokému spektru problematík a tém v súvislosti s „policy making“ v EÚ 

V prípade záujmu o stáž pošlite svoj životopis a motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku na e-mailovú adresu: tomas.teleky@region-bsk.sk.

Od roku 2012 do konca roka 2022 absolvovalo stáž v Kancelárii BSK v Bruseli 50 študentov.

Menu