Plán obnovy

Dlhodobý rozpočet EÚ spolu s dočasným nástrojom NextGenerationEU (NGEU), ktorý je určený na podporu obnovy, predstavujú najväčší stimulačný balík, aký bol kedy v Európe financovaný. Po pandémii COVID-19 sa Európa prebudúva vďaka celkovej sume 2,018 bilióna EUR v bežných cenách. Nová Európa bude zelenšia, digitálnejšia a odolnejšia.

Finančné prostriedky sa využívajú na riešenie najdôležitejších výziev Európy a na podporu tých, ktorí potrebujú pomoc. Po ruskej invázii na Ukrajinu sa mobilizoval rozpočet EÚ s cieľom poskytnúť núdzovú pomoc a podporu na Ukrajine a v krajinách EÚ a zmierniť humanitárne dôsledky vojny.

Hlavné prvky balíka

Viac ako 50 % dlhodobého rozpočtu a nástroja NextGenerationEU podporuje modernizáciu, napríklad formou:

  • výskumu a inovácií, a to prostredníctvom programu Horizont Európa;
  • spravodlivej klimatickej a digitálnej transformácie prostredníctvom Fondu na spravodlivú transformáciu a programu Digitálna Európa;
  • pripravenosti, obnovy a odolnosti prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, programu rescEU a nového zdravotníckeho programu EU4Health.

Balík sa okrem toho bude zameriavať na:

  • modernizáciu tradičných politík, ako je politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska politika, s cieľom maximalizovať ich prínos k prioritám Únie
  • boj proti zmene klímy, na ktorý je určených 30 % finančných prostriedkov EÚ, čo je doposiaľ najväčší podiel z európskeho rozpočtu
  • biodiverzitu a rodovú rovnosť

Viac info k plánu obnovy tu.

Menu

Prejsť na obsah