Úvod Úrad BSK Zastúpenie BSK pri EÚ v Bruseli Fond na spravodlivú transformáciu

Fond na spravodlivú transformáciu

Fond na spravodlivú transformáciu

Fond na spravodlivú transformáciu je nový finančný nástroj v rámci politiky súdržnosti, ktorého cieľom je poskytovať podporu územiam, ktoré čelia vážnym sociálno-ekonomickým výzvam vyplývajúcim z prechodu ku klimatickej neutralite. Uľahčí vykonávanie Európskej zelenej dohody, ktorá má za cieľ dosiahnuť klimaticky neutrálnu EÚ do roku 2050.

Fond na spravodlivú transformáciu sa vykonáva v rámci pravidiel zdieľaného riadenia, čo znamená úzku spoluprácu s národnými, regionálnymi a miestnymi orgánmi. Na získanie prístupu k podpore z fondu musia členské štáty predložiť plány spravodlivej transformácie územia. V týchto plánoch sa uvádzajú konkrétne oblasti intervencie vyplývajúce z hospodárskych a sociálnych vplyvov transformácie. Plány musia zohľadňovať najmä očakávaný zánik pracovných miest a transformáciu výrobných postupov v priemyselných zariadeniach s najvyššou intenzitou skleníkových plynov.

Viac info o fonde na spravodlivú transformáciu tu.

Menu