Zverejnenie zákaziek s nízkou hodnotou / Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

POPIS
ZÁKAZKY

DÁTUM ZVEREJNENIA
PONUKY

DÁTUM PREDLOŽENIA PONUKY

VEREJNÝ
OBSTARÁVATEĽ

KONTAKTNÁ
OSOBA

STIAHNUTIE
PODKLADOV

Tlačoviny pre podujatie Výtvarné spektrum 2020

S predpokladanou hodnotou zákazky 684,00 EUR bez DPH

17.02.2020

do 20.02.2020 do 09:00 hod.

Malokarpatské osvetové stredisko,
Horná 20,
900 01 Modra

Jana Glasová,
glasova@moska.sk,
t: +421 905 777 035

Dodávka potravín

S predpokladanou hodnotou zákazky 90 000,00 EUR bez DPH

13.02.2020

do 24.02.2020 do 12:00 hod.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra
Tylova 21
831 04 Bratislava

Andrea Šalkovičová
tel. číslo: 02/444 58 729
e-mail: salkovicova@dssintegra.sk

Tablet s WIFI 10,5

S predpokladanou hodnotou zákazky 7 137,90 EUR bez DPH

11.02.2020

do 28.02.2020 

Gymnázium Jána Papánka,
Vazovova 6,
811 07 Bratislava

Mgr. Ladislav Makó
0911 707 807
ladislav.mako2@gmail.com

Farebné laserové multifunkčné zariadenie

S predpokladanou hodnotou zákazky 3 465,83 EUR bez DPH

11.02.2020

do 28.02.2020 

Gymnázium Jána Papánka,
Vazovova 6,
811 07 Bratislava

Mgr. Ladislav Makó
0911 707 807
ladislav.mako2@gmail.com

Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 

S predpokladanou hodnotou zákazky 5 375,00 EUR bez DPH

04.02.2020

do 11.02.2020 do 10:00 hod.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Hálova 16
851 01 Bratislava

Ing. Simona Drojáková
skola@spsehalova.sk
mobil: +421 903 756 380
tel.: +421 2/63 82 34 02

Catering na podujatie Ples seniorov 2020

S predpokladanou hodnotou zákazky 7.601,95 EUR bez DPH

31.01.2020

do 07.02.2020 do 09:00 hod.
Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, 900 01 Modra
Jana Glasová glasova@moska.sk
t: +421 905 777 035

Bavlnené tašky s potlačou

S predpokladanou hodnotou zákazky 1.344,00 EUR bez DPH

28.01.2020

do 03.02.2020 do 09:00 hod.
Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, 900 01 Modra
Jana Glasová glasova@moska.sk
t: +421 905 777 035

Lyžiarsky výcvikový kurz pre 27 žiakov

Predpokladaná hodnota zákazky:

3 375,00 EUR bez DPH

27.01.2020

04. 02. 2020 do 10:00 hod.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
Zochova 9,
811 03 Bratislava

PhDr. M. Lukáčová Nováčková,
tel. číslo: 02/592 009 14
e-mail: skola@zochova.sk

Lyžiarsky výcvikový kurz pre 23 žiakov

Predpokladaná hodnota zákazky:

2 875,00 EUR bez DPH

27.01.2020

04. 02. 2020 do 10:00 hod.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
Zochova 9,
811 03 Bratislava

PhDr. M. Lukáčová Nováčková,
tel. číslo: 02/592 009 14
e-mail: skola@zochova.sk

Lyžiarsky výcvikový kurz pre 20 žiakov

Predpokladaná hodnota zákazky:

2 500,00 EUR bez DPH

27.01.2020

04. 02. 2020 do 10:00 hod.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
Zochova 9,
811 03 Bratislava

PhDr. M. Lukáčová Nováčková,
tel. číslo: 02/592 009 14
e-mail: skola@zochova.sk

Lyžiarsky výcvikový kurz

Predpokladaná hodnota zákazky:

6 000,00 EUR s DPH

14.01.2020

30. 01. 2020 do 12:00 hod.

Gymnázium
Pankúchova 6
851 04 Bratislava

PaedDr. Ladislav Beňuš
tel. číslo: 0905 476 368
e-mail: lbenus@gmail.com

Lyžiarsky výcvikový kurz

Predpokladaná hodnota zákazky:

8 100,00 EUR s DPH

10.01.2020

16. 01. 2020 do 12:00 hod.

Gymnázium
Pankúchova 6
851 04 Bratislava

Mgr. Martin Dužek
tel. číslo: 0911 432 853
e-mail: duzek.martin@gmail.com

Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku

Maximálny zdroj finančných prostriedkov:

6 600,00 EUR s DPH

10.01.2020

15. 01. 2020 do 09:00 hod.

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií
Kadnárova 7
834 14 Bratislava

Mgr. Jana Mašlejová
tel. číslo: 02/49203512
e-mail: riaditel@sosmis.sk

Satelitné geodetické lokalizačné zariadenie pre archeológiu

Predpokladaná hodnota zákazky:

8 900,00 EUR bez DPH

09.01.2020

20. 01. 2020 do 10:00 hod.

Malokarpatské múzeum v Pezinku
M.R. Štefánika 4
902 01 Pezinok

Mgr. Lenka Choma Soročinová
tel. číslo: 0903659746; 033 6413347
e-mail: lenka.sorocinova@muzeumpezinok.sk

Vybudovanie výťahu v detskom pavilóne

Predpokladaná hodnota zákazky:

54 505,60 EUR bez DPH

08. 01. 2020

20. 01. 2020 do 11:00 hod.

Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57
842 31 Bratislava

Mgr. Veronika Václaviková
Tel. č.: +421 2 4826 4213
E-mail: veronika.vaclavikova@region-bsk.sk

Kontaktné osoby pre obhliadku:
Vladimír Vovolka
Tel. č.: +421 (0)2 482 64 365
E-mail: vladimir.vovolka@region-bsk.sk

Ing. Richard Žiška
Tel. č.: +421 905 299 831
E-mail: E-mail: pkv@netax.sk

Lyžiarsky výcvikový kurz žiakov strednej školy

Maximálny zdroj finančných prostriedkov:

5 893,33 EUR bez DPH

07.01.2020

10. 01. 2020 do 12:00 hod.

Stredná zdravotnícka škola
Záhradnícka 44
821 08 Bratislava

Klaudia Koreňová
tel. číslo: 02 554 220 28
e-mail: korenova@szsbaza.sk

Lyžiarsky výcvikový kurz 1

Maximálny zdroj finančných prostriedkov:

8 125,00 EUR bez DPH

02.01.2020

10. 01. 2020 do 10:00 hod.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Hálova 16
851 01 Bratislava 5

Ing. Simona Drojáková
tel. číslo: 0903 756 380
e-mail: skola@spsehalova.sk

Lyžiarsky výcvikový kurz žiakov strednej školy

Maximálny zdroj finančných prostriedkov:

5 893,33 EUR bez DPH

20. 12. 2019

02. 01. 2020 do 16:00 hod.

Stredná zdravotnícka škola
Záhradnícka 44
821 08 Bratislava

Klaudia Koreňová
tel. číslo: 02 554 220 28
e-mail: korenova@szsbaza.sk

Služby spojené so zabezpečením lyžiarskeho kurzu

Maximálny zdroj finančných prostriedkov:

150,00 eur/osoba s DPH

18. 12. 2019

22. 12. 2019 do 15:00 hod.

Stredná odborná škola
polygrafická
Račianska 190
835 26 Bratislava

Mgr. Ľubica Pistlová, PhD.
tel. číslo: +421 904 348 479
e-mail: lubica.luba@gmail.com

Výmena okien

Predpokladaná hodnota zákazky:

určená v zmysle finančného limitu pre zákazku s nízkou hodnotou

18. 12. 2019

10. 01. 2020 do 12:00 hod.

SOŠ pedagogická
Bullova 2
840 11 Bratislava

Mgr. Aneta Micenková
tel. číslo: + 421 2 4826 4155
e-mail: aneta.micenkova@region-bsk.sk

Mgr. Galina Šimončičová, riaditeľka školy
tel. číslo: 0948 366 329

Tlač a dodanie – časopis Vidiečan

Predpokladaná hodnota zákazky:

2 299,00 EUR bez DPH

18. 12. 2019

07. 01. 2020 do 12:00 hod.

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
Horná 20
900 01 Modra

Jana Glasová
tel. číslo: + 421 905 777 035
e-mail: glasova@moska.sk

Zabezpečenie strážnej služby pre Divadlo Aréna

Predpokladaná hodnota zákazky:

39 148,41 EUR bez DPH

17. 12. 2019

23. 12. 2019 do 13:00 hod.

Divadlo Aréna
Viedenská cesta 10
851 01 Bratislava

Ing. Matej Meľo
tel. číslo: +421 2 4826 4139
e-mail: matej.melo@region-bsk.sk

 

Kancelársky stolný počítač

Predpokladaná hodnota zákazky:

1 045,00 EUR bez DPH

13. 12. 2019

18. 12. 2019 do 10:00 hod.

Malokarpatské osvetové stredisko
Horná 20
900 01 Modra

Jana Glasová
tel. číslo: +421 905 777 035
e-mail: glasova@moska.sk 

Lyžiarsky výcvikový kurz pre 60 žiakov SZŠ

Predpokladaná hodnota zákazky:

11 340,00 EUR bez DPH

13. 12. 2019

18. 12. 2019 do 09:00 hod.

Stredná zdravotnícka škola
Strečnianska 20
850 07 Bratislava 57

Helena Galbová
tel. číslo: 0902 264 437
e-mail: szs@szsba.sk

Upratovacie služby

Predpokladaná hodnota zákazky:

50 000,00 EUR bez DPH

12. 12. 2019

23. 12. 2019 do 11:00 hod.

Stredná odborná škola automobilová a podnikania
Kysucká 14
903 01 Senec

Ing. Milan Varga
tel. číslo: 0905 714 712
e-mail: vargamilan@sossc.sk

Výmena interiérových dverí

Predpokladaná hodnota zákazky:

9 400,00 EUR bez DPH

12. 12. 2019

17. 12. 2019 do 09:00 hod.

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií
Kadnárova 7
834 14 Bratislava

Mgr. Jana Mašlejová
tel. číslo: 02/49 203 512
e-mail: riaditel@sosmis.sk

Lyžiarsky výcvik 2020

Maximálny zdroj finančných prostriedkov s DPH:

125,00 eur/osoba bez DPH

12. 12. 2019

19. 12. 2019 do 10:00 hod.

Gymnázium Antona Bernoláka
Lichnerova 69
903 01 Senec

Ing. Mária Vošková
tel. číslo: 02 45 92 32 61
e-mail: maja.voskova@gmail.com

Služby spojené so zabezpečením lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu.

Maximálny zdroj finančných prostriedkov s DPH:

150,00 eur/osoba s DPH

11. 12. 2019

16. 12. 2019 do 12:00 hod.

Obchodná akadémia
Dudova 4
851 02 Bratislava

Ing. Nina Korchaníková
tel. číslo: +421 2 62 41 24 04
e-mail: ekonomka@oadudova.sk

Tlač a dodanie – časopis Vidiečan

Predpokladaná hodnota zákazky:

958,33 EUR bez DPH

09. 12. 2019

12. 12. 2019 do 12:00 hod.

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
Horná 20
900 01 Modra

Jana Glasová
tel. číslo: + 421 905 777 035
e-mail: glasova@moska.sk

Debarierizácia DSS a ZPS Rača, areálová rampa pre imobilných

Predpokladaná hodnota zákazky:

15 791,92 EUR bez DPH

09. 12. 2019

13. 12. 2019 do 11:00 hod.

Domov sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača
Pri Vinohradoch 267
831 06 Bratislava

Ing. Katarína Vančová
tel. číslo: +421 2 4826 4207
e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk

Kontaktné osoby pre obhliadku miesta plnenia:
Mgr. Ján  Kmeť, PhD.,
tel. číslo:  +421 2 4488 2369
Ing. Ladislav Mezei,
tel. číslo: +421 2 4826 4516

Obstarávanie výpočtovej techniky

Predpokladaná hodnota zákazky:

51 000,00 EUR bez DPH

06. 12. 2019

11. 12. 2019 do 10:30 hod.

Jazyková škola
Palisády 38
811 06 Bratislava

Ing. Matej Meľo
tel. číslo: +421 2 4826 4139
e-mail: matej.melo@region-bsk.sk

Lyžiarsky výcvikový kurz 1

Predpokladaná hodnota zákazky:

8 125,00 EUR bez DPH

05. 12. 2019

16. 12. 2019 do 10:00 hod.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Hálova 16
851 01 Bratislava 5

Ing. Simona Drojáková
tel. číslo: +421 02/63 82 34 02
+421 903 756 380
e-mail: skola@spsehalova.sk 

Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku

Predpokladaná hodnota zákazky:

8 400,00 EUR bez DPH

05. 12. 2019

13. 12. 2019 do 15:00 hod.

Obchodná akadémia
Račianska 107
831 02  Bratislava

Mgr. Denis Pravda
tel. číslo: +421 2 44 255 991 kl. 22
e-mail: denispravda@gmail.com 

Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku pre žiakov

Predpokladaná hodnota zákazky:

23 175,00 EUR bez DPH

04. 12. 2019

09. 12. 2019 do 14:00 hod.

Gymnázium
Hubeného 23
834 08 Bratislava

Mária Perinajová
tel. číslo: 02/44 881 108
e-mail: tajomnicka@ghubba.edu.sk 

Zabezpečenie lyžiarskeho a snoubordingového výchovno-výcvikového kurzu

Predpokladaná hodnota zákazky:

20,83 € na osobu a deň s ubytovaním a plnou
penziou (ide o hodnotu bez DPH)

04. 12. 2019

11. 12. 2019 do 12:00 hod.

Spojená škola
Ul. SNP 30
900 28 Ivanka pri Dunaji

Ing. Juraj Mudroch
tel. číslo: 0917 563 076
e-mail: Juraj.Mudroch@ssivanka.sk

Tlač a dodanie – Plán podujatí na rok 2020

Predpokladaná hodnota zákazky:

260,00 EUR bez DPH

04. 12. 2019

06. 12. 2019 do 12:00 hod.

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
Horná 20
900 01 Modra

Jana Glasová
tel. číslo: + 421 905 777 035
e-mail: glasova@moska.sk

Rekonštrukčné práce dielne mechanických opráv cestných motorových vozidiel – maľovanie, podlahy

Predpokladaná hodnota zákazky:

14 500,00 EUR bez DPH

28. 11. 2019

06. 12. 2019 do 10:00 hod.

Stredná odborná škola dopravná
Kvačalova 20
821 08 Bratislava

Ing. Martin Zatkalík, PhD.
tel. číslo: +421 2 4319 1027,
                  +421 908 796 066
e-mail: sekretariat@sosdba.sk

Vzduchotechnika – odvetrávanie telocvične

Predpokladaná hodnota zákazky:

16 000,00 EUR bez DPH

28. 11. 2019

04. 12. 2019 do 09:00 hod.

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií
Kadnárova 7
834 14 Bratislava

Mgr. Jana Mašlejová
tel. číslo: +421 2 492 035 12
e-mail: riaditel@sosmis.sk

Obstarávanie výpočtovej techniky

Predpokladaná hodnota zákazky:

51 000,00 EUR bez DPH

Zákazka ZRUŠENÁ

27. 11. 2019

02. 12. 2019 do 10:00 hod.

Jazyková škola
Palisády 38
811 06 Bratislava

Ing. Matej Meľo
tel. číslo: +421 2 4826 4139
e-mail: matej.melo@region-bsk.sk

Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku

Predpokladaná hodnota zákazky:

19 000,00 EUR bez DPH

27. 11. 2019

04. 12. 2019 do 12:00 hod.

Gymnázium Ivana Horvátha
Ivana Horvátha 14
821 03 Bratislava

RNDr. Darina Holubová
tel. číslo: +421 2 43 41 30 68
e-mail: darina.holubova@horvatha.sk

Výmena interiérových dverí

Predpokladaná hodnota zákazky:

5 200,00 EUR bez DPH

27. 11. 2019

02. 12. 2019 do 9:00 hod.

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií
Kadnárova 7
834 14 Bratislava

Mgr. Jana Mašlejová
tel. číslo: 02/49203512
e-mail: riaditel@sosmis.sk

Vianočná kapustnica učiteľov – catering

Predpokladaná hodnota zákazky:

10 740,00 EUR bez DPH

26. 11. 2019

28. 11. 2019 do 13:00 hod.

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Farského 9
851 01 Bratislava 5

Ing. Juraj Adamišin
tel. číslo: 0905 409 466
e-mail: juraj.adamisin@farskeho.sk

Nábytok – 85 ks kancelárskych stoličiek

Predpokladaná hodnota zákazky:

7 480,00 EUR bez DPH

25. 11. 2019

03. 12. 2019 do 10:00 hod.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Hálova 16
851 01 Bratislava 5

Ing. Simona Drojáková
tel. číslo: + 421 2 63 82 34 02; +421 903 756 380
e-mail: skola@spsehalova.sk

Centrum inkluzívneho vzdelávania – PC

Predpokladaná hodnota zákazky:

13 789,95 EUR bez DPH

22. 11. 2019

27. 11. 2019 do 10:00 hod.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Hálova 16
851 01 Bratislava 5

Ing. Simona Drojáková
tel. číslo: + 421 2 63 82 34 02; +421 903 756 380
e-mail: skola@spsehalova.sk

Zabezpečenie vzdelávacích služieb pre učiteľské kolektívy na rozvoj profesijných kompetencií
v oblasti funkčnej gramotnosti

Predpokladaná hodnota zákazky:

20 400,00 EUR bez DPH

21. 11. 2019

29. 11. 2019 do 10:00 hod.

Gymnázium Jána Papánka
Vazovova 6
811 07 Bratislava

 

Mgr. Ladislav Makó
Tell. číslo: 0911 707 807
e-mail: ladislav.mako2@gmail.com 

Nákup šatňových kovových skríň

Predpokladaná hodnota zákazky:

14 453,33 EUR bez DPH

21. 11. 2019

27. 11. 2019 do 12:00 hod.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Zochova 9
811 03 Bratislava

PhDr. M. Lukáčová Nováčková
tel. číslo: 02/592 009 14
e-mail: skola@zochova.sk

Vybudovanie Oddychovo technického areálu a úprava povrchu vnútroareálových spevnených plôch

Predpokladaná hodnota zákazky:

37 103,86 EUR bez DPH

20. 11. 2019

26. 11. 2019 do 12:00 hod.

Domov sociálnych služieb Rozsutec
Furmanská 4
841 03 Bratislava

Ing. Michal Rybánsky
e-mail: zadavanie.zakaziek@gmail.com

Rekonštrukcia vstupu do budovy DSS Ľ. Zúbka 6 – úpravy spevnených plôch – celoročný pobyt

Predpokladaná hodnota zákazky:

6 690,00 EUR bez DPH

18. 11. 2019

25. 11. 2019 do 12:00 hod.

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
Lipského 13
841 01 Bratislava

Andrea Janebová
tel. číslo: + 421 2 645 30 560
e-mail: janebova@dsspkm.sk

Exkurzia Deň otvorených ateliérov 2019 AT – SK – AT autobusová doprava dňa 23. 11. 2019

Predpokladaná hodnota zákazky:

575,00 EUR bez DPH

18. 11. 2019

21. 11. 2019 do 12:00 hod.

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Horná 20

900 01 Modra

 

Jana Glasová
tel. číslo: + 421 905 777 035
e-mail: glasova@moska.sk

Mobilný bazénový zdvihák

Predpokladaná hodnota zákazky:

6 390,00 EUR bez DPH

18. 11. 2019

22. 11. 2019 do 12:00 hod.

ZSS ROSA

Dúbravská cesta 1

845 29 Bratislava

 

 

 

Ing. Martin Tekula
tel. číslo: 0903 770 979
e-mail: martin.tekula@domovrosa.sk

Liate epoxidové podlahy

Predpokladaná hodnota zákazky:

17 000,00 EUR bez DPH

15. 11. 2019

22. 11. 2019 do 10:00 hod.

Stredná odborná škola dopravná,
Kvačalova 20,
821 08 Bratislava

Ing. Martin Zatkalík, PhD.
tel. číslo: 0908 796 066
e-mail: sekretariat@sosdba.sk

Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky do skladov potravín a do IT klubu mládeže

Predpokladaná hodnota zákazky:

6 700,00 EUR bez DPH

15. 11. 2019

22. 11. 2019 do 13:00 hod.

GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie
Mokrohájska cesta 3
845 12 Bratislava

Bc. Vojtech Mrkávek
tel. číslo: 0905 785422
e-mail: prevadzkar@mokrohajska.sk

Dodávka a montáž 4 ks kotlov v 3D – bazéne

Predpokladaná hodnota zákazky:

12 014,00 EUR bez DPH

15. 11. 2019

22. 11. 2019 do 13:00 hod.

GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie
Mokrohájska cesta 3
845 12 Bratislava

Bc. Vojtech Mrkávek
tel. číslo: 0905 785422
e-mail: prevadzkar@mokrohajska.sk

Centrum inkluzívneho vzdelávania-stavebné práce

Predpokladaná hodnota zákazky:

29 215,73 EUR bez DPH

13. 11. 2019

21. 11. 2019 do 10:00 hod.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Hálova 16
851 01 Bratislava 5

Ing. Simona Drojáková
tel. číslo: + 421 2 63 82 34 02; +421 903 756 380
e-mail: skola@spsehalova.sk
Výmena ventilov na radiátoroch

Predpokladaná hodnota zákazky:

29 100,00 EUR bez DPH

31. 10. 2019

08. 11. 2019 do 10:00 hod.

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča
Sklenárova 1
821 09 Bratislava

Ing. Adriana Piačeková
tel. číslo: + 421 2 53411260
e-mail: piacekova.adriana@gmail.com
Škrabka na zemiaky

Predpokladaná hodnota zákazky:

1 365,00 EUR bez DPH

31. 10. 2019

08. 11. 2019 do 12:00 hod.

Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých INTEGRA
Tylova 21
831 04 Bratislava

Andrea Šalkovičová
tel. číslo: + 421 2 444 58 729
e-mail: salkovicova@dssintegra.sk
dssintegra@dssintegra.sk
Dodanie a montáž samonosnej posuvnej brány s kamerovým systémom

Predpokladaná hodnota zákazky:

10 000,00 EUR bez DPH

31. 10. 2019

08. 11. 2019 do 12:00 hod.

Stredná odborná škola
polygrafická
Račianska 190
835 26 Bratislava

Sylvia Hrabovská
tel. číslo: + 421 903 259 781
e-mail: hrabovska@polygraficka.sk
Výmena podlahovej krytiny

Predpokladaná hodnota zákazky:

9 700,00 EUR bez DPH

30. 10. 2019

08. 11. 2019 do 12:00 hod.

Stredná odborná škola polygrafická
Račianska 190
835 26 Bratislava

Sylvia Hrabovská
tel. číslo: + 421 903 259 781
e-mail: hrabovska@polygraficka.sk

Vypratávacie a sťahovacie práce ťažkých bremien

Predpokladaná hodnota zákazky:

5 000,00 EUR bez DPH

30. 10. 2019

12. 11. 2019 do 10:00 hod.

Stredná odborná škola dopravná
Kvačalova 20,
821 08 Bratislava
Ing. Martin Zatkalík, PhD.
tel. číslo: 02/43 19 10 27
e-mail: sekretariat@sosdba.sk

Vybavenie odbornej učebne

29. 10. 2019

05. 11. 2019 do 08:30 hod.

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča
Sklenárova 1
821 09 Bratislava

Ing. Tatiana Mókosová
tel. číslo: 02/5341 2241
e-mail: tatiana.mokosova@stonline.sk

Rekonštrukcia (oprava) ubytovacích buniek v budove školského internátu

Predpokladaná hodnota zákazky:

29 995 ,00 EUR bez DPH

29. 10. 2019

07. 11. 2019 do 08:00 hod.

Školský internát
Trnavská 2
821 08 Bratislava

Bc Jana Megová
tel. číslo: 02/64 36 10 49
e-mail: veducidm@najinternat.sk

Maliarske a natieračské práce

Predpokladaná hodnota zákazky:

5 000,00 EUR bez DPH

29. 10. 2019

12. 11. 2019 do 10:00 hod.

Stredná odborná škola dopravná
Kvačalova 20
821 08 Bratislava

Ing. Martin Zatkalík, PhD.
tel. číslo: 02/43 19 10 27
e-mail: sekretariat@sosdba.sk

Multifunkčné farebné laserové kancelárske zariadenie A4

Predpokladaná hodnota zákazky:

432,52 EUR bez DPH

29. 10. 2019

05. 11. 2019 do 12:00 hod.

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
Horná 20
900 01 Modra

Jana Glasová
tel. číslo: + 421 905 777 035
e-mail: glasova@moska.sk

Oprava schodiska a vchodu do budovy teoretického vyučovania

Predpokladaná hodnota zákazky:

14 800,00 EUR bez DPH

29. 10. 2019

08. 11. 2019 do 13:00 hod.

Stredná odborná škola polygrafická
Račianska 190
835 26 Bratislava

Sylvia Hrabovská
tel. číslo: + 421 903 259 781
e-mail: hrabovska@polygraficka.sk

Služby spojené so zabezpečením lyžiarskeho a snowboardového výchovno-výcvikového kurzu

Predpokladaná hodnota zákazky:

7 050,00 EUR s DPH

29. 10. 2019

15. 11. 2019 do 12:00 hod.

Stredná odborná škola chemická
Vlčie hrdlo 50
821 07 Bratislava

Ing. Šándorová
tel. číslo: 02/405 54 254
e-mail: sandorova@sosch.sk

Revízie elektrickej inštalácie v zmysle Vyhl. 508/2009 Z. z. a príslušných platných STN noriem

Predpokladaná hodnota zákazky:

7 500,00 EUR bez DPH

28. 10. 2019

08. 11. 2019 do 13:00 hod.

Stredná odborná škola polygrafická
Račianska 190
835 26 Bratislava

Sylvia Hrabovská
tel. číslo: + 421 903 259 781
e-mail: hrabovska@polygraficka.sk

Mobiliár na vybavenie internátnych izieb

Predpokladaná hodnota zákazky:

18 072,00 EUR bez DPH

28. 10. 2019

08. 11. 2019 do 12:00 hod.

Stredná odborná škola polygrafická
Račianska 190
835 26 Bratislava

Sylvia Hrabovská
tel. číslo: + 421 903 259 781
e-mail: hrabovska@polygraficka.sk

Nákup a dodávka elektrických polohovateľných postelí s matracom a príručných servirovacích stolíkov

Predpokladaná hodnota zákazky:

7 341,00 EUR bez DPH

28. 10. 2019

04. 11. 2019 do 12:00 hod.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ,
Hlavná 13,
900 31 Stupava

Mgr. Kružliaková Karolína
tel. číslo: 0911 410 494
e-mail: kruzliakova@ddstupava.eu.sk

Opravy – úpravy šatňových priestorov

Predpokladaná hodnota zákazky:

6 823,97 EUR bez DPH

25. 10. 2019

30. 10. 2019 do 12:00 hod.

Stredná zdravotnícka škola
Záhradnícka 44
821 08 Bratislava

Klaudia Koreňová
tel. číslo: 02 554 220 28
e-mail: korenova@szsbaza.sk

Pekárske výrobky, čerstvé pečivo

Predpokladaná hodnota zákazky:

40 000,00 EUR bez DPH

24. 10. 2019

31. 10. 2019 do 10:00 hod.

Domov sociálnych služieb
Plavecké Podhradie 19
906 36 Plavecké Podhradie

Mgr. Anetta Gregušová
tel. číslo: 0911 224 212
e-mail: gregusova@dsspp.sk

Potraviny mrazené a chladené, vrátane vajec

Predpokladaná hodnota zákazky:

40 000,00 EUR bez DPH

24. 10. 2019

31. 10. 2019 do 10:00 hod.

Domov sociálnych služieb
Plavecké Podhradie 19
906 36 Plavecké Podhradie

Mgr. Anetta Gregušová
tel. číslo: 0911 224 212
e-mail: gregusova@dsspp.sk

Autobusová doprava – Deň osvetových pracovníkov 2019

Predpokladaná hodnota zákazky:

400,00 EUR bez DPH

18. 10. 2019

23. 10. 2019 do 10:00 hod.

Malokarpatské osvetové stredisko
Horná 20
900 01 Modra

Ing. Jana Vengová
tel. číslo: +421 905 777 984
e-mail: vengova@moska.sk

Výmena stropných svietidiel v priestoroch školy

Predpokladaná hodnota zákazky:

3 300,00 EUR bez DPH

16. 10. 2019

23. 10. 2019 do 09:00 hod.

Obchodná akadémia
Dudova 4
851 02 Bratislava

Ing. Oľga Ferenčíková
tel. číslo: +421 2 62412404
e-mail:ferencikova@oadudova.sk

Oprava bleskozvodných zariadení na budovách školy, jedálne a dielní

Predpokladaná hodnota zákazky:
7 380,00 EUR bez DPH

15.10.2019

30. 10. 2019 do 12:00 hod.

Stredná odborná škola podnikania a služieb

Myslenická 1

902 01 Pezinok


Ing. Daniel Babiš
e-mail: babis@soskompk.sk, vo@soskompk.sk
tel.: +421 915 728 319

Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí – drobné
vodoinštalačné práce

Predpokladaná hodnota zákazky:
25 126,00 EUR bez DPH

15.10.2019

25. 10. 2019 do 12:00 hod.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267
831 06 Bratislava

Ing. Hana Korcová
e-mail: hkorcova@ddraca.sk
tel.: +421 2 44882369
mobil: +421 940 504429

Cateringové služby – Deň osvetových pracovníkov 2019 dňa 24.10.2019

Predpokladaná hodnota zákazky:

1180,45 EUR bez DPH

14. 10. 2019

17. 10. 2019 do 12:00 hod.

Malokarpatské osvetové stredisko
Horná 20
900 01 Modra

Ing. Jana Vengová
tel. číslo: 00421 905 777 984
e-mail: vengova@moska.sk

Výmena PVC podlahovej krytiny na 5 ramenách a 2 podestách schodiska traktu B

Predpokladaná hodnota zákazky:

4 166,00 EUR bez DPH

09. 10. 2019

14. 10. 2019 do 15:00 hod.

Obchodná akadémia
Dudova 4
851 02 Bratislava

Ing. Oľga Ferenčíková
tel. číslo: +421 2 62412404
e-mail:ferencikova@oadudova.sk

Revízie elektroinštalácie a elektrospotrebičov, bleskozvodu

Predpokladaná hodnota zákazky:

4 000,00 EUR bez DPH

08. 10. 2019

15. 10. 2019 do 12:00 hod.

Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky,
Svätoplukova 2,
821 08 Bratislava

Ing. Michal Grožaj
tel. číslo: 0911 453 653
e-mail:grozaj@beautycare-study.sk

Nákup osobného motorového vozidla

Predpokladaná hodnota zákazky:

14 200,00 EUR bez DPH

08. 10. 2019

18. 10. 2019 do 10:00 hod.

SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča
Sklenárova 1
821 09 Bratislava

Tatiana Mókosová
tel. číslo: 02/5342241, 0905486416
e-mail:tatiana.mokosova@stonline.sk

Autobusová doprava – Exkurzia Deň otvorených ateliérov Dolné Rakúsko 2019

Predpokladaná hodnota zákazky:

536,33 EUR bez DPH

08. 10. 2019

11. 10. 2019 do 12:00 hod.

Malokarpatské osvetové stredisko
Horná 20
900 01 Modra

Ing. Jana Vengová

tel. číslo: 00421 905 777 984
e-mail: vengova@moska.sk

Výmena palubovky v telocvični SOŠ GaHS, Farského 9, Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky:

29 999,64 EUR bez DPH

07. 10. 2019

15. 10. 2019 do 9:00 hod.

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Farského 9
851 01 Bratislava

Ing. Juraj Adamišin
tel. číslo: 0905 409 466
e-mail: juraj.adamisin@farskeho.sk

Výmena podlahovej krytiny v učebniach SOŠ GaHS, Farského 9, Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky:

10 677,91 EUR bez DPH

07. 10. 2019

10. 10. 2019 do 12:00 hod.

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Farského 9
851 01 Bratislava

Ing. Juraj Adamišin
tel. číslo: 0905 409 466
e-mail: juraj.adamisin@farskeho.sk

Dodanie HW infraštruktúry a súvisiacich prác

Predpokladaná hodnota zákazky:

29 900,- EUR bez DPH

02. 10. 2019

10. 10. 2019 do 10:00 hod.

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Farského 9
851 01 Bratislava

Ing. Juraj Adamišin
e-mail: juraj.adamisin@farskeho.sk

Dodávka vybavenia cvičnej učebne v odbore Kuchár

Predpokladaná hodnota zákazky:

13 007,55 EUR bez DPH

01. 10. 2019

16. 10. 2019 do 12:00 hod.

Stredná odborná škola podnikania a služieb
Myslenická 1
902 01 Pezinok

Ing. Daniel Babiš
tel. číslo: 0915 728 319
e-mail: babis@soskompk.sk, vo@soskompk.sk 

JABLKOFEST – ozvučenie podujatia JABLKOVÉ HODOVANIE® 2019

Predpokladaná hodnota zákazky:

738,00 EUR bez DPH

24. 09. 2019

30. 09. 2019 do 12:00 hod.

Malokarpatské osvetové stredisko
Horná 20
900 01 Modra

Ing. Jana Vengová
tel. číslo: 033/6433489
e-mail: vengova@moska.sk

Nákup strednoformátového digitálneho mixážneho pultu s príslušenstvom

Predpokladaná hodnota zákazky:

23 490,00 EUR

23. 09. 2019

30. 09. 2019 do 10:00 hod.

Divadlo ASTORKA Korzo ´90 
Suché Mýto 17
814 99 Bratislava

Ing.Katarína Kohútiková
tel. číslo: 0905 295 240
e-mail: k.kohutikova.astorka@gmail.com

BOZP-PO-služby 2019

Predpokladaná hodnota zákazky:

18 000,00 EUR

20. 09. 2019

07. 10. 2019 do 09:00 hod.

Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57
842 31 Bratislava

Richard Žiška
tel. číslo: 02/602 64 378
e-mail: pkv@netax.sk

Výmena PVC krytiny v interiéri  Jazykovej školy Palisády 38 v Bratislave

Predpokladaná hodnota zákazky:

23 130,00 EUR bez DPH

20. 09. 2019

30. 09. 2019 do 10:00 hod.

Jazyková škola
Palisády č. 38
Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Helena Stachová
tel. číslo: 0940 892 110
e-mail: sta@1sjs.sk

Maľovanie priestorov SOŠ GaHS, Farského  9, Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky:

12 500,00 EUR bez DPH

19. 09. 2019

27. 09. 2019 do 12:00 hod.

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Farského 9
851 01 Bratislava

Ing. Juraj Adamišin
tel. číslo: 0905 409 466
e-mail: juraj.adamisin@farskeho.sk
Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Vybudovanie internátu v podkrovných priestoroch školy

Predpokladaná hodnota zákazky:
59 143,98 EUR bez DPH

18. 09. 2019

30. 09. 2019 do 13:00 hod.

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
Mgr. Ľuboš Patúc
mail: lubos.patuc@region-bsk.sk
tel.: 02/48 264 212

Rekonštrukcia – výmena podlahovej krytiny a keramického obkladu

Predpokladaná hodnota zákazky:

21 825,88 EUR bez DPH

18. 09. 2019

23. 09. 2019 do 12:00 hod.

Stredná zdravotnícka škola
Záhradnícka 44
821 08 Bratislava

Klaudia Koreňová
tel. číslo: +421 2 55 42 20 28 kl. 24
e-mail: korenova@szsbaza.sk

Doplnenie školských lavíc a stoličiek a skríň

Predpokladaná hodnota zákazky:

11 459,27 EUR bez DPH

16. 09. 2019

24. 09. 2019 do 10:00 hod.

Jazyková škola
Palisády č. 38
Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Helena Stachová
tel. číslo: 0940 892 110
e-mail: sta@1sjs.sk

Mrazené výrobky potravinového charakteru

Predpokladaná hodnota zákazky:

19 638,00 EUR bez DPH

16. 09. 2019

27. 09. 2019 do 12:00 hod.

ZSS ROSA
Dúbravská cesta 1
845 29 Bratislava

Ing. Martin Tekula
tel. číslo: 0903 770 979
e-mail: martin.tekula@domovrosa.sk

Čistiace prostriedky a doplnky

Predpokladaná hodnota zákazky:

19 987,85 EUR bez DPH

13. 09. 2019

23. 09. 2019 do 12:00 hod.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Hlavná 13
900 31 Stupava

Zuzana Hájková
tel. číslo: 0911 410 493
e-mail: hajkova@ddstupava.eu.sk

Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne

Predpokladaná hodnota zákazky:

6 676,00 EUR bez DPH

11. 09. 2019

15. 09. 2019 do 12:00 hod.

Gymnázium
Ulica 1. mája 8
901 01 Malacky

Jana Cipovová
tel. číslo: 034/772 2469
e-mail: gmalacky@hotmail.com

Oprava odborného centra canisu, akvaristiky a teraristiky

Predpokladaná hodnota zákazky:

12 486,21 EUR bez DPH

11. 09. 2019

16. 09. 2019 do 12:00 hod.

Spojená škola
Ul. SNP 30
900 28 Ivanka pri Dunaji

Ing. Juraj Mudroch
tel. číslo: 0917 563 076
e-mail: Juraj.Mudroch@ssivanka.sk

Dezinfekčné a pracie prostriedky pre profesionálne použitie

Predpokladaná hodnota zákazky:

19 992,70 EUR bez DPH

10. 09. 2019

19. 09. 2019 do 10:00 hod.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Hlavná 13
900 31 Stupava

Zuzana Hájková
tel. číslo: 0911 410 493
e-mail: hajkova@ddstupava.eu.sk

Prídavné závesné zariadenia k traktoru “Deutz Fahr” (okopávačka, mulčovací stroj, herbicídny postrekovač)

Predpokladaná hodnota zákazky:

12 590,00 EUR bez DPH

10. 09. 2019

23. 09. 2019 do 12:00 hod.

Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska
Kostolná 3
900 01 Modra

Ing. Zuzana Vandáková
tel. číslo: 0905 978 010 
e-mail: zuzanavandakova@svosmo.sk

Výmena jednokrídlových a dvojkrídlových dverí vrátane súvisiacich prác

Predpokladaná hodnota zákazky:

2 666,66 EUR bez DPH

09. 09. 2019

12. 09. 2019 do 09:00 hod.

Školský internát
Trnavská cesta 2
821 08 Bratislava

Bc. Jana Megová
tel. číslo: 02/64361049 
e-mail: veducidm@najinternat.sk

Kovové šatňové skrine delené 4-dverové

Predpokladaná hodnota zákazky:

1 650,00 EUR bez DPH

06. 09. 2019

12. 09. 2019 do 10:00 hod.

SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča

Sklenárova 1

821 09 Bratislava

Adriana Piačeková
tel. číslo: 02/5341260, 0903 029 987 
e-mail: piacekova.adriana@gmail.com

Dodávka a montáž IKT vybavenia na Gymnáziu Pankúchova 6, Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky:

32 142,00 EUR bez DPH

04. 09. 2019

10. 09. 2019 

Gymnázium

Pankúchova 6

Bratislava – Petržalka

Mgr. Zuzana Bakošová
tel. číslo: 02/62312706, klapka 12 
e-mail: bakosova@gympaba.sk

Výmena školského nábytku v triedach Gymnázia Pankúchova 6

Predpokladaná hodnota zákazky:

46 719,00 EUR bez DPH

04. 09. 2019

10. 09. 2019 

Gymnázium

Pankúchova 6

Bratislava – Petržalka

Mgr. Zuzana Bakošová
tel. číslo: 02/62312706, klapka 12 
e-mail: bakosova@gympaba.sk

Oprava stropu v učebniach praxe

Predpokladaná hodnota zákazky:

12 500,00 EUR bez DPH

04. 09. 2019

16. 09. 2019 do 10:00 hod.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Zochova 9

811 03 Bratislava

PhDr. M. Lukáčová Nováčková
tel. číslo: 02/592 009 14 
e-mail: skola@zochova.sk

Rekonštrukcia hygienických zariadení

Predpokladaná hodnota zákazky:

12 827,57 EUR bez DPH

03. 09. 2019

13. 09. 2019 do 15:00 hod.

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13

841 01 Bratislava

Andrea Janebová
tel. číslo: 02/64530560
e-mail: janebova@dsspkm.sk

JABLKOVÉ HODOVANIE® 2019 – tlač plagátov, diárov a tlač a grafické
spracovanie máp

Predpokladaná hodnota zákazky:

5 236,67 EUR bez DPH

Predĺžená lehota na predkladanie ponúk a aktualizované zadávacie podmienky!!!!

03. 09. 2019

11.09. 2019 do 10:00 hod.

Malokarpatské osvetové stredisko,

Horná 20,

900 01 Modra

Jana Vengová
tel. číslo: 00421 905 777 984
e-mail: vengova@moska.sk

Vypracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia / výmena výťahov v budove elokovaného pracoviska ŠI

Predpokladaná hodnota zákazky:
12 500,00 EUR bez DPH

02. 09. 2019

09.09. 2019 do 09:00 hod.

Školský internát, 

Trnavská cesta 2

821 08 Bratislava

Bc. Jana Megová
tel. číslo: 02/64 36 10 49
e-mail: veducidm@najinternat.sk

Rekonštrukcia areálovej kanalizácie/ Spojená škola, Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Predpokladaná hodnota zákazky:
48 225,35 EUR bez DPH

02. 09. 2019

06.09. 2019 do 11:00 hod.

Spojená škola, Ul. SNP 30,

900 28 Ivanka pri Dunaji

Branislav Kenešši
tel. číslo: 0911 250 165
e-mail: branislav.kenessi@region-bsk.sk

Kúpa zariadení do školskej jedálne

Predpokladaná hodnota zákazky:

35 978,91 EUR bez DPH

30. 08. 2019

03.09. 2019 do 12:00 hod.

Spojená škola, Ul. SNP 30,

900 28 Ivanka pri Dunaji

Ing. Juraj Mudroch
tel. číslo: 0917 563 076
e-mail: Juraj.Mudroch@ssivanka.sk

Maľovanie prevádzkových a obytných priestorov DSS

Predpokladaná hodnota zákazky:

5 591,67 EUR bez DPH

27. 08. 2019

07.10. 2019 do 10:00 hod.

Domov sociálnych služieb, 
906 36 Plavecké Podhradie 19

Mgr. Anetta Gregušová
tel. číslo: 0911 224 212
e-mail: gregusova@dsspp.sk

Dodanie čistiacich, hygienických potrieb a potrieb k upratovaniu

Predpokladaná hodnota zákazky:

1 850 EUR bez DPH

27. 08. 2019

03 09. 2019 do 09:00 hod..

Školský internát
Trnavská cesta 2,
821 08 Bratislava 2

Viera Šmogrovičová
tel. číslo: 02/55571290
e-mail: si.smogrovicova@gmail.com

Jana Megová
tel. číslo: 02/64361049
e-mail: veducidm@najinternat.sk

Poskytovanie stravovania pre žiakov, zamestnancov

Predpokladaná hodnota zákazky:

90 000 EUR s DPH

27. 08. 2019

05 09. 2019 do 10:00 hod..

Stredná priemyselná škola strojnícka
Fajnorovo nábrežie 5,
814 75 Bratislava

Ing. Zajacová Katarína
tel. číslo: 02/52968442
e-mail: zajacova@fajnorka.sk

Zriadenie odbornej učebne

Predpokladaná hodnota zákazky:

13 147,16 EUR  bez DPH

27. 08. 2019

06. 09. 2019 do 09:00 hod..

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča 
Sklenárová 1 
821 09 Bratislava

Ing. Tatiana Mókosová
tel. číslo: 02/5341 2241
e-mail: tatiana.mokosova@stonline.sk

Oprava a údržba školského internát

Predpokladaná hodnota zákazky:
14 000,00 EUR  bez DPH

23. 08. 2019

28. 08. 2019 do 08:00 hod..

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
Bc. Viktória Balčiráková
tel. číslo: 0948 020 088
e-mail: viktoria.balcirakova@tankonba.sk
Rekonštrukcia osvetlenia v učebniach

Predpokladaná hodnota zákazky:
7 350,00 EUR bez DPH

23. 08. 2019

30. 08. 2019 do 12:00 hod..

Spojená škola
Tokajícka 24
821 03 Bratislava

RNDr. Miroslav Marušic
tel. číslo: 0918 187 728
e-mail: marusic.miroslav@tokajicka.sk

Kompletné spracovanie skladací bulletin DOA 2019 – mapa, plagáty A3 sk, A3 nem, A2 sk, tabule DOA 2019 – grafické spracovanie, tlač, doprava

Predpokladaná hodnota zákazky:
2 411,17 EUR s DPH

20. 08. 2019

23. 08. 2019 do 12:00 hod.

Malokarpatské osvetové stredisko
Horná 20
900 01 Modra
Jana Vengová
tel. číslo: 0905 777 984
e-mail: vengova@moska.sk
Vymaľovanie (hygienický náter) miestností

Predpokladaná hodnota zákazky:
10 000,00 EUR s DPH

19. 08. 2019

30. 08. 2019 do 10:00 hod.

Jazyková škola
Palisády č. 38
811 06 Bratislava
Helena Stachová
tel. číslo: 0940 892 110
e-mail:sta@1sjs.sk
Modernizácia výťahov v pavilóne A ZKR Gaudeamus

Predpokladaná hodnota zákazky:
86 630,00 EUR bez DPH

15. 08. 2019

30. 08. 2019 do 14:00 hod.

Zariadenie komunitnej rehabilitácie Gaudeamus
Mokrohájska cesta 3
845 12 Bratislava
Mgr. Ľuboš Patúc
mail: lubos.patuc@region-bsk.sk
tel.: 02/48 264 212
Rekonštrukcia, oprava a doplnenie existujúceho školského rozhlasu

Predpokladaná hodnota zákazky:
6 380,54 EUR bez DPH

15. 08. 2019

19. 08. 2019 do 16:00 hod.

Stredná zdravotnícka škola, Zdravotnícka 44,
821 08 Bratislava

Klaudia Koreňová

tel.: 02/55 422 028
e-mail:korenova@szsbaza.sk

ZRUŠENÉ – Rekonštrukcia areálovej kanalizácie/ Spojená škola, Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Predpokladaná hodnota zákazky:
48 225,35 EUR bez DPH

15. 08. 2019

23. 08. 2019 do 11:00 hod.

Spojená škola, Ul. SNP 30,
900 28 Ivanka pri Dunaji

Branislav Kenešši
tel.: 0911 250 165

Opravy hygienických zariadení

Predpokladaná hodnota zákazky:
14 334,48 EUR bez DPH

14. 08. 2019

23. 08. 2019 do 10:00 hod.

Stredná odborná škola technická,
Vranovská 4, 851 02 Bratislava

Ing. Kása
e-mail:Kasa@sosvranovska.eu
tel.: 0905 614 896

Autobusová doprava účastníkov podujatia “Festival v lloku (Chorvátsko) 23-25.8.2019”

Predpokladaná hodnota zákazky:
1 850,00 EUR bez DPH

13. 08. 2019

16. 08. 2019 do 12:00 hod.

Malokarpatské osvetové stredisko
Horná 20
900 01 Modra

Jana Vengová
e-mail:vengova@moska.sk
tel.: 00421 905 777 984

Projektová a inžinierska činnosť / Kreatívny dom F. Kostku

Predpokladaná hodnota zákazky:
4 000,00 EUR bez DPH

10. 08. 2019 do 10:00 hod.

Malokarpatské múzeum v Pezinku
M.R. Štefánika 4
902 01 Pezinok

PhDr. Martin Hrubala, PhD.
e-mail:martin.hrubala@muzeumpezinok.sk
tel.: 0903 659 746; 033/641 33 47

Dodanie mobiliáru pre školskú jedáleň

Predpokladaná hodnota zákazky:
8 200,00 EUR bez DPH

01. 08. 2019

15. 08. 2019 do 09:00 hod.

Stredná odborná škola polygrafická
Račianska 190
835 26 Bratislava

Bc. Mária Trpkošová
e-mail:kuchyna@polygraficka.sk
tel.: 02/49209286
e-mail (ponuky):skola@polygraficka.sk

Vybavenie depozitáru dreva a kovu profesionálnym, účelovým, úložným mobiliárom

Predpokladaná hodnota zákazky:
5 580,00 EUR bez DPH

29.07.2019

10. 08. 2019 do 10:00 hod.

Malokarpatské múzeum v Pezinku
M.R. Štefánika 4
902 01   Pezinok

Mgr. Lucia Burdová
e-mail: lucia burdova@muzeumpezinok.sk
tel.: 033 6413347
mobil:0903 659 746

Zabezpečenie rekreačných poukazov

Predpokladaná hodnota zákazky:
67 443,75 EUR bez DPH

29.07.2019

07. 08. 2019 do 12:00 hod.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267
831 06 Bratislava

Ing. Hana Korcová
e-mail: hkorcova@ddraca.sk
tel.: +421 2 44882369
+421 940 504429

Výmena svetlíkov

Predpokladaná hodnota zákazky:
25 226,00 EUR bez DPH

25.07.2019

12. 08. 2019 do 10:00 hod.

Stredná odborná škola technická
Vranovská 4
851 02 Bratislava

Ing. Kása
e-mail: kasa@sosvranovska.eu
tel.: 0905 614 896