Zverejnenie zákaziek s nízkou hodnotou / Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

POPIS
ZÁKAZKY

DÁTUM ZVEREJNENIA
PONUKY

DÁTUM PREDLOŽENIA PONUKY

VEREJNÝ
OBSTARÁVATEĽ

KONTAKTNÁ
OSOBA

STIAHNUTIE
PODKLADOV

BOZP-PO-služby 2019

Predpokladaná hodnota zákazky:

18 000,00 EUR

20. 09. 2019

07. 10. 2019 do 09:00 hod.

Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57
842 31 Bratislava

Richard Žiška
tel. číslo: 02/602 64 378
e-mail: pkv@netax.sk

Výmena PVC krytiny v interiéri  Jazykovej školy Palisády 38 v Bratislave

Predpokladaná hodnota zákazky:

23 130,00 EUR bez DPH

20. 09. 2019

30. 09. 2019 do 10:00 hod.

Jazyková škola
Palisády č. 38
Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Helena Stachová
tel. číslo: 0940 892 110
e-mail: sta@1sjs.sk

Maľovanie priestorov SOŠ GaHS, Farského  9, Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky:

12 500,00 EUR bez DPH

19. 09. 2019

27. 09. 2019 do 12:00 hod.

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Farského 9
851 01 Bratislava

Ing. Juraj Adamišin
tel. číslo: 0905 409 466
e-mail: juraj.adamisin@farskeho.sk
Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Vybudovanie internátu v podkrovných priestoroch školy

Predpokladaná hodnota zákazky:
59 143,98 EUR bez DPH

18. 09. 2019

30. 09. 2019 do 13:00 hod.

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
Mgr. Ľuboš Patúc
mail: lubos.patuc@region-bsk.sk
tel.: 02/48 264 212

Rekonštrukcia – výmena podlahovej krytiny a keramického obkladu

Predpokladaná hodnota zákazky:

21 825,88 EUR bez DPH

18. 09. 2019

23. 09. 2019 do 12:00 hod.

Stredná zdravotnícka škola
Záhradnícka 44
821 08 Bratislava

Klaudia Koreňová
tel. číslo: +421 2 55 42 20 28 kl. 24
e-mail: korenova@szsbaza.sk

Doplnenie školských lavíc a stoličiek a skríň

Predpokladaná hodnota zákazky:

11 459,27 EUR bez DPH

16. 09. 2019

24. 09. 2019 do 10:00 hod.

Jazyková škola
Palisády č. 38
Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Helena Stachová
tel. číslo: 0940 892 110
e-mail: sta@1sjs.sk

Mrazené výrobky potravinového charakteru

Predpokladaná hodnota zákazky:

19 638,00 EUR bez DPH

16. 09. 2019

27. 09. 2019 do 12:00 hod.

ZSS ROSA
Dúbravská cesta 1
845 29 Bratislava

Ing. Martin Tekula
tel. číslo: 0903 770 979
e-mail: martin.tekula@domovrosa.sk

Čistiace prostriedky a doplnky

Predpokladaná hodnota zákazky:

19 987,85 EUR bez DPH

13. 09. 2019

23. 09. 2019 do 12:00 hod.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Hlavná 13
900 31 Stupava

Zuzana Hájková
tel. číslo: 0911 410 493
e-mail: hajkova@ddstupava.eu.sk

Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne

Predpokladaná hodnota zákazky:

6 676,00 EUR bez DPH

11. 09. 2019

15. 09. 2019 do 12:00 hod.

Gymnázium
Ulica 1. mája 8
901 01 Malacky

Jana Cipovová
tel. číslo: 034/772 2469
e-mail: gmalacky@hotmail.com

Oprava odborného centra canisu, akvaristiky a teraristiky

Predpokladaná hodnota zákazky:

12 486,21 EUR bez DPH

11. 09. 2019

16. 09. 2019 do 12:00 hod.

Spojená škola
Ul. SNP 30
900 28 Ivanka pri Dunaji

Ing. Juraj Mudroch
tel. číslo: 0917 563 076
e-mail: Juraj.Mudroch@ssivanka.sk

Dezinfekčné a pracie prostriedky pre profesionálne použitie

Predpokladaná hodnota zákazky:

19 992,70 EUR bez DPH

10. 09. 2019

19. 09. 2019 do 10:00 hod.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Hlavná 13
900 31 Stupava

Zuzana Hájková
tel. číslo: 0911 410 493
e-mail: hajkova@ddstupava.eu.sk

Prídavné závesné zariadenia k traktoru „Deutz Fahr“ (okopávačka, mulčovací stroj, herbicídny postrekovač)

Predpokladaná hodnota zákazky:

12 590,00 EUR bez DPH

10. 09. 2019

23. 09. 2019 do 12:00 hod.

Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska
Kostolná 3
900 01 Modra

Ing. Zuzana Vandáková
tel. číslo: 0905 978 010 
e-mail: zuzanavandakova@svosmo.sk

Výmena jednokrídlových a dvojkrídlových dverí vrátane súvisiacich prác

Predpokladaná hodnota zákazky:

2 666,66 EUR bez DPH

09. 09. 2019

12. 09. 2019 do 09:00 hod.

Školský internát
Trnavská cesta 2
821 08 Bratislava

Bc. Jana Megová
tel. číslo: 02/64361049 
e-mail: veducidm@najinternat.sk

Kovové šatňové skrine delené 4-dverové

Predpokladaná hodnota zákazky:

1 650,00 EUR bez DPH

06. 09. 2019

12. 09. 2019 do 10:00 hod.

SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča

Sklenárova 1

821 09 Bratislava

Adriana Piačeková
tel. číslo: 02/5341260, 0903 029 987 
e-mail: piacekova.adriana@gmail.com

Dodávka a montáž IKT vybavenia na Gymnáziu Pankúchova 6, Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky:

32 142,00 EUR bez DPH

04. 09. 2019

10. 09. 2019 

Gymnázium

Pankúchova 6

Bratislava – Petržalka

Mgr. Zuzana Bakošová
tel. číslo: 02/62312706, klapka 12 
e-mail: bakosova@gympaba.sk

Výmena školského nábytku v triedach Gymnázia Pankúchova 6

Predpokladaná hodnota zákazky:

46 719,00 EUR bez DPH

04. 09. 2019

10. 09. 2019 

Gymnázium

Pankúchova 6

Bratislava – Petržalka

Mgr. Zuzana Bakošová
tel. číslo: 02/62312706, klapka 12 
e-mail: bakosova@gympaba.sk

Oprava stropu v učebniach praxe

Predpokladaná hodnota zákazky:

12 500,00 EUR bez DPH

04. 09. 2019

16. 09. 2019 do 10:00 hod.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Zochova 9

811 03 Bratislava

PhDr. M. Lukáčová Nováčková
tel. číslo: 02/592 009 14 
e-mail: skola@zochova.sk

Rekonštrukcia hygienických zariadení

Predpokladaná hodnota zákazky:

12 827,57 EUR bez DPH

03. 09. 2019

13. 09. 2019 do 15:00 hod.

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13

841 01 Bratislava

Andrea Janebová
tel. číslo: 02/64530560
e-mail: janebova@dsspkm.sk

JABLKOVÉ HODOVANIE® 2019 – tlač plagátov, diárov a tlač a grafické
spracovanie máp

Predpokladaná hodnota zákazky:

5 236,67 EUR bez DPH

Predĺžená lehota na predkladanie ponúk a aktualizované zadávacie podmienky!!!!

03. 09. 2019

11.09. 2019 do 10:00 hod.

Malokarpatské osvetové stredisko,

Horná 20,

900 01 Modra

Jana Vengová
tel. číslo: 00421 905 777 984
e-mail: vengova@moska.sk

Vypracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia / výmena výťahov v budove elokovaného pracoviska ŠI

Predpokladaná hodnota zákazky:
12 500,00 EUR bez DPH

02. 09. 2019

09.09. 2019 do 09:00 hod.

Školský internát, 

Trnavská cesta 2

821 08 Bratislava

Bc. Jana Megová
tel. číslo: 02/64 36 10 49
e-mail: veducidm@najinternat.sk

Rekonštrukcia areálovej kanalizácie/ Spojená škola, Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Predpokladaná hodnota zákazky:
48 225,35 EUR bez DPH

02. 09. 2019

06.09. 2019 do 11:00 hod.

Spojená škola, Ul. SNP 30,

900 28 Ivanka pri Dunaji

Branislav Kenešši
tel. číslo: 0911 250 165
e-mail: branislav.kenessi@region-bsk.sk

Kúpa zariadení do školskej jedálne

Predpokladaná hodnota zákazky:

35 978,91 EUR bez DPH

30. 08. 2019

03.09. 2019 do 12:00 hod.

Spojená škola, Ul. SNP 30,

900 28 Ivanka pri Dunaji

Ing. Juraj Mudroch
tel. číslo: 0917 563 076
e-mail: Juraj.Mudroch@ssivanka.sk

Maľovanie prevádzkových a obytných priestorov DSS

Predpokladaná hodnota zákazky:

5 591,67 EUR bez DPH

27. 08. 2019

07.10. 2019 do 10:00 hod.

Domov sociálnych služieb, 
906 36 Plavecké Podhradie 19

Mgr. Anetta Gregušová
tel. číslo: 0911 224 212
e-mail: gregusova@dsspp.sk

Dodanie čistiacich, hygienických potrieb a potrieb k upratovaniu

Predpokladaná hodnota zákazky:

1 850 EUR bez DPH

27. 08. 2019

03 09. 2019 do 09:00 hod..

Školský internát
Trnavská cesta 2,
821 08 Bratislava 2

Viera Šmogrovičová
tel. číslo: 02/55571290
e-mail: si.smogrovicova@gmail.com

Jana Megová
tel. číslo: 02/64361049
e-mail: veducidm@najinternat.sk

Poskytovanie stravovania pre žiakov, zamestnancov

Predpokladaná hodnota zákazky:

90 000 EUR s DPH

27. 08. 2019

05 09. 2019 do 10:00 hod..

Stredná priemyselná škola strojnícka
Fajnorovo nábrežie 5,
814 75 Bratislava

Ing. Zajacová Katarína
tel. číslo: 02/52968442
e-mail: zajacova@fajnorka.sk

Zriadenie odbornej učebne

Predpokladaná hodnota zákazky:

13 147,16 EUR  bez DPH

27. 08. 2019

06. 09. 2019 do 09:00 hod..

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča 
Sklenárová 1 
821 09 Bratislava

Ing. Tatiana Mókosová
tel. číslo: 02/5341 2241
e-mail: tatiana.mokosova@stonline.sk

Oprava a údržba školského internát

Predpokladaná hodnota zákazky:
14 000,00 EUR  bez DPH

23. 08. 2019

28. 08. 2019 do 08:00 hod..

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
Bc. Viktória Balčiráková
tel. číslo: 0948 020 088
e-mail: viktoria.balcirakova@tankonba.sk
Rekonštrukcia osvetlenia v učebniach

Predpokladaná hodnota zákazky:
7 350,00 EUR bez DPH

23. 08. 2019

30. 08. 2019 do 12:00 hod..

Spojená škola
Tokajícka 24
821 03 Bratislava

RNDr. Miroslav Marušic
tel. číslo: 0918 187 728
e-mail: marusic.miroslav@tokajicka.sk

Kompletné spracovanie skladací bulletin DOA 2019 – mapa, plagáty A3 sk, A3 nem, A2 sk, tabule DOA 2019 – grafické spracovanie, tlač, doprava

Predpokladaná hodnota zákazky:
2 411,17 EUR s DPH

20. 08. 2019

23. 08. 2019 do 12:00 hod.

Malokarpatské osvetové stredisko
Horná 20
900 01 Modra
Jana Vengová
tel. číslo: 0905 777 984
e-mail: vengova@moska.sk
Vymaľovanie (hygienický náter) miestností

Predpokladaná hodnota zákazky:
10 000,00 EUR s DPH

19. 08. 2019

30. 08. 2019 do 10:00 hod.

Jazyková škola
Palisády č. 38
811 06 Bratislava
Helena Stachová
tel. číslo: 0940 892 110
e-mail:sta@1sjs.sk
Modernizácia výťahov v pavilóne A ZKR Gaudeamus

Predpokladaná hodnota zákazky:
86 630,00 EUR bez DPH

15. 08. 2019

30. 08. 2019 do 14:00 hod.

Zariadenie komunitnej rehabilitácie Gaudeamus
Mokrohájska cesta 3
845 12 Bratislava
Mgr. Ľuboš Patúc
mail: lubos.patuc@region-bsk.sk
tel.: 02/48 264 212
Rekonštrukcia, oprava a doplnenie existujúceho školského rozhlasu

Predpokladaná hodnota zákazky:
6 380,54 EUR bez DPH

15. 08. 2019

19. 08. 2019 do 16:00 hod.

Stredná zdravotnícka škola, Zdravotnícka 44,
821 08 Bratislava

Klaudia Koreňová

tel.: 02/55 422 028
e-mail:korenova@szsbaza.sk

ZRUŠENÉ – Rekonštrukcia areálovej kanalizácie/ Spojená škola, Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Predpokladaná hodnota zákazky:
48 225,35 EUR bez DPH

15. 08. 2019

23. 08. 2019 do 11:00 hod.

Spojená škola, Ul. SNP 30,
900 28 Ivanka pri Dunaji

Branislav Kenešši
tel.: 0911 250 165

Opravy hygienických zariadení

Predpokladaná hodnota zákazky:
14 334,48 EUR bez DPH

14. 08. 2019

23. 08. 2019 do 10:00 hod.

Stredná odborná škola technická,
Vranovská 4, 851 02 Bratislava

Ing. Kása
e-mail:Kasa@sosvranovska.eu
tel.: 0905 614 896

Autobusová doprava účastníkov podujatia „Festival v lloku (Chorvátsko) 23-25.8.2019“

Predpokladaná hodnota zákazky:
1 850,00 EUR bez DPH

13. 08. 2019

16. 08. 2019 do 12:00 hod.

Malokarpatské osvetové stredisko
Horná 20
900 01 Modra

Jana Vengová
e-mail:vengova@moska.sk
tel.: 00421 905 777 984

Projektová a inžinierska činnosť / Kreatívny dom F. Kostku

Predpokladaná hodnota zákazky:
4 000,00 EUR bez DPH

05. 08. 2019

10. 08. 2019 do 10:00 hod.

Malokarpatské múzeum v Pezinku
M.R. Štefánika 4
902 01 Pezinok

PhDr. Martin Hrubala, PhD.
e-mail:martin.hrubala@muzeumpezinok.sk
tel.: 0903 659 746; 033/641 33 47

Dodanie mobiliáru pre školskú jedáleň

Predpokladaná hodnota zákazky:
8 200,00 EUR bez DPH

01. 08. 2019

15. 08. 2019 do 09:00 hod.

Stredná odborná škola polygrafická
Račianska 190
835 26 Bratislava

Bc. Mária Trpkošová
e-mail:kuchyna@polygraficka.sk
tel.: 02/49209286
e-mail (ponuky):skola@polygraficka.sk

Vybavenie depozitáru dreva a kovu profesionálnym, účelovým, úložným mobiliárom

Predpokladaná hodnota zákazky:
5 580,00 EUR bez DPH

29.07.2019

10. 08. 2019 do 10:00 hod.

Malokarpatské múzeum v Pezinku
M.R. Štefánika 4
902 01   Pezinok

Mgr. Lucia Burdová
e-mail: lucia burdova@muzeumpezinok.sk
tel.: 033 6413347
mobil:0903 659 746

Zabezpečenie rekreačných poukazov

Predpokladaná hodnota zákazky:
67 443,75 EUR bez DPH

29.07.2019

07. 08. 2019 do 12:00 hod.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267
831 06 Bratislava

Ing. Hana Korcová
e-mail: hkorcova@ddraca.sk
tel.: +421 2 44882369
+421 940 504429

Výmena svetlíkov

Predpokladaná hodnota zákazky:
25 226,00 EUR bez DPH

25.07.2019

12. 08. 2019 do 10:00 hod.

Stredná odborná škola technická
Vranovská 4
851 02 Bratislava

Ing. Kása
e-mail: kasa@sosvranovska.eu
tel.: 0905 614 896