Úvod Zatvorené inštitúcie

Zatvorené inštitúcie

  Materské školy Základné školy Iné
Staré Mesto  Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť Hlavné mesto uzatvára svoje kultúrne, spoločenské a športové centrá vrátane zoologickej záhrady i zimného štadióna

kultúrne podujatia rušia až do odvolania aj Staromestské centrá kultúry a vzdelávania

Pistoriho palác a Zichyho palác – tiež kluby dôchodcov a materské centrum Prešporkovo.

Podunajské Biskupice  Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť Rovnako budú uzatvorené denné centrá pre seniorov.
Ružinov  Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť Do budúceho pondelka 16. marca:

akcie Cultus,

Ružinovský športový klub (info o tréningovom procese hokejistov a krasokorčuliarov na stránke RŠK)

Knižnica Ružinov

detské ihriská – odporúčame vyhnúť sa týmto miestam s potenciálne vyššou koncentráciou detí

Vrakuňa  Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť Ďalej mestská časť Bratislava-Vrakuňa ruší do odvolania všetky plánované podujatia, všetky krúžky v pôsobnosti MČ, ŠK Vrakuňa tréningy a krúžky v školičke. Zatvorená bude aj miestna knižnica.
Nové Mesto  Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť Zatvorené budú aj centrá voľného času, základné umelecké školy a knižnice.
Rača  Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť  
Vajnory  Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť KNIŽNICA MČ Vajnory je rovnako pre verejnosť ZATVORENÁ do 16. marca 2020 vrátane,

z hľadiska preventívnych opatrení, starosta mestskej časti Bratislava Vajnory ruší všetky kultúrne a verejné podujatia. Nariadenie je platné DO KONCA MARCA 2020

MČ Bratislava-Vajnory odporúča spolkom a ostatným organizáciám pôsobiacim na území MČ Bratislava-Vajnory zrušiť všetky podujatia a maximálne zvýšiť dôraz na hygienu a pravidelnú dezinfekciu spoločných priestorov a predmetov v nich.

Devín Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,

zriaďovatelia Súkromného gymnázia, Súkromnej základnej školy a Súkromnej materskej školy Česká 10 v Bratislave, vrátane elokovaných pracovísk na Kremeľskej a Medenej ulici oznamujú, že školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti ostanú z preventívnych dôvodov od utorka 10.03.2020 do piatka 13.03.2020 zatvorené.

Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,

zriaďovatelia Súkromného gymnázia, Súkromnej základnej školy a Súkromnej materskej školy Česká 10 v Bratislave, vrátane elokovaných pracovísk na Kremeľskej a Medenej ulici oznamujú, že školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti ostanú z preventívnych dôvodov od utorka 10.03.2020 do piatka 13.03.2020 zatvorené.

Zrušenie:

stretnutí dôchodcov,

rozvozu stravy pre dôchodcov,

podujatí organizovaných v kultúrnom dome a v objekte základnej školy.

Devínska Nová Ves  Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť  
Dúbravka  Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť Mestská časť Bratislava – Dúbravka zatvára v rovnakom termíne aj Miestnu knižnicu na Sekurisovej a Dom kultúry Dúbravka, Dúbravské múzeum a KC Fontána. Zrušila aj všetky verejné podujatia.
Karlova Ves  Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť  
Lamač  Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť Sa dočasne pristupuje k zrušeniu prevádzky jedálne pre klientov. Až do odvolania bude výdaj stravy zabezpečený prostredníctvom označeného výdajného bodu (okienka), ktoré sa nachádza v prevádzke kuchyne budovy základnej školy – vstup z ulice Podháj,

Sa dočasne mení spôsob vybavovania služieb poskytovaných Klientskym centrom miestneho úradu MČ Bratislava – Lamač prostredníctvom jediného kontaktného bodu pri vstupe do budovy.

Zároveň je do odvolania pozastavené poskytovanie konzultácií odbornými útvarmi MÚ,

Deň otvorených dverí v materskej škole, ktorý bol plánovaný na utorok, 10. marca, je zrušený.

Záhorská Bystrica  Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť  
Jarovce  Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť Zrušenie stránkových hodin miestneho úradu do odvolania,

Podateľňa bude otvorená v stránkových hodinách,

Všetky kultúrne a spoločenské akcie v priestoroch spadajúcich do správy mestskej časti sú zrušené až do odvolania,

Po dohode z TJ Jarovce sú zrušené tréningy až do odvolania,

V meste budú zatvorené plavárne a väčšina divadiel.

Petržalka  Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť Mestská časť Bratislava-Petržalka informuje, že v súvislosti s prevenčnými opatreniami ruší plánované dni otvorených dverí na základných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.
Rusovce Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť  
OKRES MALACKY
Borinka Zatvorená MŠ od 10.3.2020 do 17.3.2020    
Gajary Od utorok 10.3 do piatka 13.3. vrátane budú Materská škola a Základná škola v Gajaroch uzavreté. Ide o preventívne opatrenie.    Od utorok 10.3 do piatka 13.3. vrátane budú Materská škola a Základná škola v Gajaroch uzavreté. Ide o preventívne opatrenie.    Zároveň obec preventívne zrušila všetky kultúrne, spoločenské a športové podujatia organizované obcou a organizáciami pôsobiacimi v obci

podnikateľom a organizáciám na území obce sa odporúča obmedziť hromadné podujatia,

v sobotu boli kontaktovaní majitelia reštauračných a pohostinských zariadení, ktorým sa odporučilo prijať adekvátne hygienické opatrenia na ochranu zamestnancov a klientov,

taktiež obec vyzýva občanov, aby s obecným úradom komunikovali čo najviac v elektronickej a telefonickej forme, aby sa čo najviac obmedzil pohyb osôb.

 

Jablonové  Zatvorené od stredy 11.3.2020 do piatka 13.3.2020   Obvodný lekár MUDr. Patočka, z dôvodu karanténnych opatrení až do odvolania bol vyhlásený núdzový stav pre množiace sa prípady koronavirusu. Ambulancia bude preto až do odvolania vyčlenená iba pre akútne a opodstatnené prípady. Poskytovanie neakútnych služieb (preventívne prehliadky, predoperačné vyšetrenia, krvné odbery, chronické stavy trvajúce dlhšie ako 3 dni, infúzie, akupunktúra, vypisovanie úradných tlačív)
Jakubov  Zatvorené od utorka 10.3.2020 do piatka 13.3.2020 Zatvorené od utorka 10.3.2020 do piatka 13.3.2020  
Kostolište Zatvorené do odvolania    
Kuchyňa  Otvorené otvorené  
Láb  MŠ zatvorená od utorka 10.3. do pondelka 16.3. ŽŠ zatvorená od stredy 11.3.2020 do pondelka 16.3.2020  
Lozorno Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020 Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020 Obec Lozorno ruší všetky plánované ňou organizované spoločenské, kultúrne akcie a športové akcie do odvolania,

do odvolania sa zastavuje vydávanie obedov v klube dôchodcov a prevádzka klubu dôchodcov pre verejnosť,

Obvodný lekár MUDr. Patočka, z dôvodu karanténnych opatrení až do odvolania bol vyhlásený núdzový stav pre množiace sa prípady koronavirusu. Ambulancia bude preto až do odvolania vyčlenená iba pre akútne a opodstatnené prípady. Poskytovanie neakútnych služieb (preventívne prehliadky, predoperačné vyšetrenia, krvné odbery, chronické stavy trvajúce dlhšie ako 3 dni, infúzie, akupunktúra, vypisovanie úradných tlačív)

RK farnosť v Lozorne ruší do odvolania slúženie svätých  omší v nasledujúcom týždni od 09.03.2020 predbežne do nedele 15.03.2020 ( vrátane) . O prípadnom pokračovaní tohto režimu a následných opatreniach bude farnosť informovať v priebehu týždňa.

Malacky  Zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení na území mesta od 10.3.2020 do 15.3.2020 Zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení na území mesta od 10.3.2020 do 15.3.2020 Na základe rozhodnutia krízového štábu mesta Malacky sa počas tohto týždňa (do nedele 15. marca) prerušuje prevádzka vo všetkých strediskách Mestského centra kultúry (MCK) Malacky, t. j. knižnica, múzeum, kino, turisticko – informačná kancelária, galéria, spoločenský dom a kaštieľ.
Malé Leváre Zatvorené od utorka 10.3.2020 do piatka 13.3.2020 Zatvorené od utorka 10.3.2020 do piatka 13.3.2020 ?
Marianka  Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020 Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020 ?
Pernek Zatvorené od stredy 11.3.2020 do piatka 13.3.2020 Zatvorené od stredy 11.3.2020 do piatka 13.3.2020 Predstavenie divadla Falangir plánované na 14.3.2020 v Kultúrnom dome v Perneku ruší.
Plavecké Podhradie Otvorené otvorené  
Plavecký Mikuláš Otvorené Otvorené  
Plavecký Štvrtok Zatvorené od stredy 11.3.2020    
Rohožník  Zatvorené od štvrtka 12.3.2020  do stredy 18.3.2020 Zatvorené od štvrtka 12.3.2020  do stredy 18.3.2020 Detská lekárska MUDr. Jagelková oznamuje, že v súvislosti s možným šírením koronavírusu sa budú ošetrovať pacienti, len po predchádzajúcom telefonickom dohovore v čase od 7:30 do 11:30 hod. tel. č. 034/65 88 066
Sološnica Otvorené Otvorené Noc s Andersenom sa bude konať v náhradnom termíne
Studienka Otvorené Otvorené  
Suchohrad Zatvorené MŠ do odvolania ZŠ nemajú  
Stupava Zatvorené od utorka 10.3.2020 do nedele 15.3.2020

 

Zatvorené od utorka 10.3.2020 do nedele 15.3.2020

 

Mestská knižnica bude zavretá na týždeň spolu so školou od 10.3.2020 do 16.3.2020

V kultúrnom dome budú zrušené všetky podujatia v mesiaci marec, ktoré sú organizované mestom ako aj inými právnickými a fyzickými osobami

Trhovisko pri kultúrnom dome bude zatvorené do 22.3.2020

Senior klub POHODA – zastavuje sa činnosť do konca marca

Naplánované mestské zastupiteľstvo sa bude konať v určenom termíne s vylúčením fyzickej prítomnosti verejnosti, pred rokovaním budú dezinfikované všetky priestory

Spolu so školou za zatvorí aj športová hala a telocvičňa, zrušia sa všetky športové aktivity a podujatia v areáli základnej školy

Veľké Leváre Zatvorené od utorka 10.3.2020 do nedele 15.3.2020

 

Zatvorené od utorka 10.3.2020 do nedele 15.3.2020

 

 
Vysoká pri Morave  Zatvorené od utorka 10.3.2020 do nedele 15.3.2020

 

Zatvorené od utorka 10.3.2020 do nedele 15.3.2020

 

Od stredy 11.3.2020 bude jedáleň zatvorená aj pre dôchodcov.
Záhorská Ves  Zatvorené od utorka 10.3.2020 do nedele 15.3.2020 Zatvorené od utorka 10.3.2020 do nedele 15.3.2020 Vo štvrtok 12.3. bude obec Záhorská Ves robiť chlórovú dezinfekciu na autobusových zastávkach, kompe, v MŠ a ZŠ, v kultúrnom dome, zdravotnom stredisku, v Jeseni života, v múzeu.

 

Závod Zatvorené od utorka 10.3.2020 do nedele 15.3.2020 Zatvorené od utorka 10.3.2020 do nedele 15.3.2020 Všetky podujatia ktoré organizuje obec a obecné organizácie rušíme do odvolania.
Zohor  Zatvorené od utorka 10.3.2020 do piatka 13.3.2020 Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020 Zákaz návštev SENIOR ZOHOR.

Zrušené všetky spoločenské podujatia v uzavretých priestoroch v obci Zohor.

OKRES PEZINOK
Báhoň  Zatvorené od štvrtka 12.3.2020 do piatka 20.3.2020 Zatvorené od štvrtka 12.3.2020 do piatka 20.3.2020  
Budmerice  Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020 Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020  
Častá Zatvorené od utorka 10.3.2020 do utorka 17.3.2020 Zatvorené od utorka 10.3.2020 do utorka 17.3.2020  
Doľany  Zatvorené od stredy 11.3.2020 do utorka 17.3.2020 Zatvorené od stredy 11.3.2020 do utorka 17.3.2020  
Dubová  Otvorené Zatvorené od utorka 10.3.2020 do piatka 13.3.2020  
Jablonec Zatvorené od stredy 11.3.2020 do pondelka 16.3.2020 Zatvorené od stredy 11.3.2020 do pondelka 16.3.2020  
Limbach  Zatvorené od utorka 10.3.2020 do piatka 13.3.2020 Zatvorené od utorka 10.3.2020 do piatka 13.3.2020 Zastavuje sa činnosť obecnej knižnice do odvolania

Zastavuje sa činnosť klubu seniorov do odvolania

Modra  Zatvorené od stredy 11.3.2020 do odvolania Zatvorené od stredy 11.3.2020 do odvolania  
Pezinok  Zatvorené od utorka 10.3.2020 do utorka 17.3.2020 Zatvorené od utorka 10.3.2020 do utorka 17.3.2020 S okamžitou platnosťou až do odvolania sa uzatvárajú pre klientov, návštevníkov a žiakov:

Centrum voľného času, Pezinské kultúrne centrum (Dom kultúry), Mestské múzeum v Pezinku, mestská plaváreň, denné centrá (výdaj stravy bude zabezpečený) a športoviská v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok,

s okamžitou platnosťou zrušenie návštevných hodín v zariadeniach pre seniorov, resp. obmedziť stretávanie sa seniorov v denných centrách v pôsobnosti mesta,

rušia sa všetky športové, kultúrne a iné podujatia organizované alebo spoluorganizované mestom a posúvajú sa na neurčito

Pila  MŠ zatvorená od utorka 10.3.2020 do stredy 11.3.2020    
Slovenský Grob Zatvorené od utorka 10.3.2020 do piatka 13.3.2020 Zatvorené od utorka 10.3.2020 do piatka 13.3.2020  
Svätý Jur Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020 Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020  
Šenkvice Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020 Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020  
Štefanová Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020    
Viničné Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020 Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020  
Vinosady Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020 Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020  
Vištuk Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020 Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020  
OKRES SENEC
Bernolákovo  Zatvorené až do odvolania Zatvorené až do odvolania Všetky spoločenské udalosti, zasadnutia občianskych združení či iných spolkov v kultúrnom dome sú zrušené až do odvolania,

priestory detských ihrísk budú uzatvorené do odvolania,

výdaj stravy pre dôchodcov bude s minimálne možným stretom odberateľa stravy s výdajcom stravy, ktorý sa bude chrániť ochrannými pomôckami,

Úrad pracuje v pohotovostnom režime,

športový areál Jána Popluhára bude uzatvorený do odvolania,

miestny cintorín bude uzatvorený do odvolania.

Blatné  Zatvorené od stredy 11.3.2020 do piatka 13.3.2020 Zatvorené od stredy 11.3.2020 do piatka 13.3.2020  
Boldog Zatvorené od pondelka 9.3.2020 do stredy 10.3.2020 Zatvorené od pondelka 9.3.2020 do stredy 10.3.2020  
Čataj  Otvorené Otvorené Až do odvolania sú zrušené všetky spoločenské podujatia zasadnutia spoločenských organizácií v priestoroch obecných budov
Dunajská Lužná Zatvorené od utorka 10.3.2020 do utorka 17.3.2020 Zatvorené od utorka 10.3.2020 do utorka 17.3.2020  
Hamuliakovo Zatvorené do nedele 15.3.2020 Zatvorené do nedele 15.3.2020  
Hrubá Borša  MŠ zatvorená od utorka 10.3.2020 do piatka 13.3.2020    
Hrubý Šúr Zatvorené od utorka 10.3.2020 do nedele 15.3.2020 Zatvorené od utorka 10.3.2020 do nedele 15.3.2020  
Hurbanova Ves Zatvorené Zatvorené  
Chorvátsky Grob  Zatvorené až do odvolania Zatvorené až do odvolania Všetky spoločenské udalosti sú zrušené až do odvolania,

zastavuje sa činnosť klubu seniorov v oboch častiach obce,

priestory detských ihrísk budú uzatvorené do odvolania. Tie, ktoré sa uzamknúť nedajú, budú opáskované so zákazom vstupu

výdaj stravy pre dôchodcov bude s minimálne možným stretom odberateľa stravy s výdajcom stravy, ktorý sa bude chrániť ochrannými pomôckami.

Igram Otvorené Otvorené  
Ivanka pri Dunaji  Zatvorené Zatvorené Prevádzka obecnej knižnice bude prerušená

v dennom penzióne sa budú obedy sa budú vydávať iba do obedárov, jedáleň bude zatvorená, rušia sa aktivity v dennom penzióne,

uzatvorený bude „skate park“ v areáli Obecného úradu na Moyzesovej ulici,

Kalinkovo Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020 Zatvorené od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020  
Kaplna Otvorené Otvorené  
Kostolná pri Dunaji Zatvorené Zatvorené  
Kráľová pri Senci  Otvorené Otvorené  
Malinovo Zatvorené do piatka 13.3.2020 Zatvorené do piatka 13.3.2020 Krízový štáb s okamžitou platnosťou ruší všetky plánované aj neplánované akcie s možnosťou zhromažďovania obyvateľstva, taktiež akcie škôl a školských zariadení, žiacke tréningy športového klubu. Zápasy dospelých povoľuje len s vylúčením verejnosti. Taktiež zakazuje zhromažďovanie a akcie v Komunitnom centre a tréningové akcie v kultúrnych domoch do 31.03.2020.
Miloslavov Zatvorené do pondelka 16.3.2020 Zatvorené do pondelka 16.3.2020  
Most pri Bratislave  Zatvorené Zatvorené  
Nová Dedinka  Zatvorené od pondelka 9.3.2020 do utorka 10.3.2020 Zatvorené od pondelka 9.3.2020 do utorka 10.3.2020 V dňoch 9.3. a 10.3. bude:

uzatvorená knižnica

prerušené vyučovanie v SZUŠ Ateliér Kompas

uzatvorený športový areál ŠK

 

Nový Svet Nemajú MŠ Nemajú ZŠ  
Reca  Zatvorené od pondelka 9.3.2020 do utorka 10.3.2020 Zatvorené od pondelka 9.3.2020 do utorka 10.3.2020  
Rovinka Zatvorené od utorka 10.3.2020 do nedele 15.3.2020 Zatvorené od utorka 10.3.2020 do nedele 15.3.2020  
Senec  Zatvorené do utorka 10.3.2020

 

Zatvorené do utorka 10.3.2020

 

Denné centrum (kluby dôchodcov) v Stredisku sociálnych služieb sa zatvára zatiaľ od pondelka 9.3.2020 do piatka 13.3.2020,

ruší sa vítanie detí do života, ktoré sa malo uskutočniť 14.3.2020,

Solar Hvezdáreň Senec ruší prednášku v ZŠ s VJM A.M. Szencziho, ktorá sa mala uskutočníť 11.3.2020 a tiež program na Deň hvezdární a planetárií, ktorý sa mal konať 15.3.2020,

talkšou Moniky Macháčkovej s Lukášom Latinákom, ktorá bola plánovaná na 11.3.2020 je zrušená.

farmárske trhy, ktoré sa mali konať 10.3.2020 na Námestí 1. mája, sú zrušené.

Tomášov  Zatvorené Zatvorené V dňoch 10.03. 2020 – 16. 03. 2020 udelenie zriaďovateľského voľna pre Školskú jedáleň v MŠ a ZŠ na Školskej 7 v Tomášove.

v dňoch 10.03. 2020 – 16. 03. 2020 udelenie zriaďovateľského voľna pre Školské kluby na ZŠ.

Tureň Zatvorené od utorka 10.3.2020 do 11.3.2020 Zatvorené od utorka 10.3.2020 do 11.3.2020  
Veľký Biel  Zatvorené od utorka 10.3.2020 do piatka 13.3.2020 Zatvorené od utorka 10.3.2020 do piatka 13.3.2020  
Vlky Zatvorené do utorka 10.3.2020 Zatvorené do utorka 10.3.2020  
Zálesie Zatvorené Zatvorené