Úvod Otvorená župa Hlavný kontrolór Správy a zápisy z realizovaných kontrol 2018

Správy a zápisy z realizovaných kontrol 2018

Správy a zápisy z realizovaných kontrol 2018

1 Kontrola plnenia Uznesení Z BSK za rok 2017
39.8 KB
1 Správa - Kontrola plnenia uznesení Z BSK za rok 2017
39.8 KB
2 Správa - Kontrola vybavovania sťažností a petícií na Ú BSK za rok 2017
33.1 KB
3 Správa - Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava
55.9 KB
Kontrola plnenia uznesení Z BSK za rok 2017
39.8 KB
Kontrola vybavovania sťažností a petícií na Ú BSK za rok 2017
33.1 KB

Správa – Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava

Správa – Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava

Správa – Bratislavský samosprávny kraj, cestovné náhrady

Správa – SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, 824 89 Bratislava 

Zápis – DSS a ZpS Rača

Správa – Inklúzia, občianske združenie

Správa – Spojená škola Tokajícka 24, 821 03 Bratislava

Správa – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava

Správa – Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO, Haanova 36-38, Bratislava

Zápis – DSS pre deti a dospelých KAMPINO

Správa – Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Správa – GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie

Zápis – Malokarpatské múzeum v Pezinku

Správa – DSS pre deti a dospelých SIBÍRSKA

Správa – DSS a zariadenie pre seniorov KAŠTIEĽ

Správa – DSS Plavecké Podhradie

Správa – Bratislavské bábkové divadlo

Správa – Stredná priemyselná škola strojnícka

Správa – Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská

Správa – nezisková organizácia Vysnívaný domov

Správa – MOST, nezisková organizácia

Správa – Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava

Zápis – Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským

Zápis – Gymnázium Antona Bernoláka v Senci

Správa – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava

Správa – Stredná odborná škola pedagogická

Správa – SOŠ vinársko ovocinárska, Kostolná 3, Modra

Správa – PRIMA – nezisková organizácia, Banšelova 4, Bratislava

Správa – Malokarpatská knižnica v Pezinku

Správa – DSSaZ podporovaného bývania MEREMA

Zápis – Gymnázium L. Novomeského

Správa – SOŠ informačných technológií

Správa – Kontrola uznesení za rok 2017

ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava

Správa – Stredná odborná škola chemická

Zápis z overovania – Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Správa – Stredná priemyselná škola dopravná

Kontrola vybavovania Sťažností a petícií na Úrade BSK za rok 2017

Hlavné menu

Aktuálne správy

Prejsť na obsah