Delegácia Bratislavského samosprávneho kraja na čele s podpredsedníčkou Alžbetou Ožvaldovou sa zúčastnila rokovania vo Varšave, ktoré sa konalo na pozvanie maršálka Mazovského vojvodstva Adama Struzika. Hlavnou témou návštevy bola príprava kohéznej politiky EÚ po roku 2020 a výmena skúseností s implementáciou projektov financovaných z fondov EÚ. 

“Mazovské vojvodstvo, napriek niekoľkonásobne väčšej rozlohe a počtu obyvateľov, spájajú so župou podobné výzvy charakteristické pre metropolitné regióny. Aj preto spolu dlhodobo spolupracuje a vymieňame si skúsenosti s riešeniami na regionálnej úrovni,“ povedala podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Alžbeta Ožvaldová. Ako dodala, s poľskými partnermi debatovali na rôzne témy ako zavádzanie integrovaných územných nástrojov, regionálne priority pre budúce programové obdobie, či projekty v oblasti zamestnanosti. Okrem toho boli zástupcom Bratislavského samosprávneho kraja prezentované projekty v oblasti revitalizácie budov v meste Płock a predstavená schéma ich financovania. Vo Varšave sa uskutočnilo aj stretnutie so zástupcami mesta Varšava na tému smart cities a dopravných projektov hlavného mesta.

“Z Varšavy si odnášame množstvo inšpirácie pre našu prácu. Boli sme prekvapení z pomerne rýchleho mechanizmu zazmluvňovania projektov, ktorý je zavedený v Mazovskom vojvodstve a z krátkych časových lehôt s tým spojených. S maršálkom Struzikom sme sa zhodli aj na potrebe ďalšej koordinácie na úrovni EÚ a na vzájomnej podpore pri lobingu za silné postavenie metropolitných regiónov v budúcom programovom období,“ uzavrela bratislavská vicežupanka Alžbeta Ožvaldová.