Úvod Zastupiteľstvo Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2019 Zasadnutie zastupiteľstva 29. marec 2019

Zasadnutie zastupiteľstva 29. marec 2019

Zasadnutie zastupiteľstva 29. marec 2019

Dokumenty

Prezenčná listina poslancov Z BSK 29.03.2019
641.9 KB
UZNESENIA 29. 03. 2019
1.2 MB
Úradné záznamy k uzneseniam č.129-2019, č.134-2019, č.135-2019
1.6 MB
Výsledky hlasovaní Z BSK 29.03.2019
484.7 KB
Zápisnica zo zasadnutia Z BSK 29. 03. 2019
707.6 KB

Materiály na rokovanie

1. Kontrola plnenia uznesení február 2019
581.8 KB
10. Dotácie BRDS 2019
1 MB
10. Dotácie BRDS 2019 príloha Zápisnica - Dotačná komisia 14.3.2019
334.8 KB
11. Návrh zámeru na zriadenie SŠ, Ostredková 10, Pankúchova 6
493.5 KB
11. Návrh zámeru na zriadenie SŠ, Ostredková 10, Pankúchova 6 stanoviská komisií
212.4 KB
12. Kúpa pozemkov Malacky
217.6 KB
12. Kúpa pozemkov Malacky geometrický plán
778.6 KB
12. Kúpa pozemkov Malacky geometrický plán 2
267.2 KB
12. Kúpa pozemkov Malacky geometrický plán 3
242.5 KB
12. Kúpa pozemkov Malacky mapa 1
2.1 MB
12. Kúpa pozemkov Malacky mapa 2
2.2 MB
12. Kúpa pozemkov Malacky mapa 3
1.9 MB
12. Kúpa pozemkov Malacky výmery, druhy pozemkov
387.9 KB
12. Kúpa pozemkov Malacky znalecký posudok
632.2 KB
13. ZSD Ivanka pri Dunaji inžiniering
257.9 KB
13. ZSD Ivanka pri Dunaji inžiniering prílohy
6.2 MB
14. Výzva participatívny rozpočet 2019
1.2 MB
15. Informácia o implementácii projektov IROP
1.9 MB
15. Informácia o implementácii projektov IROP stanoviská komisií
272.4 KB
16. Správa o činnosti kultúrnych zariadení
1.1 MB
16. Správa o činnosti kultúrnych zariadení stanoviská komisií
185.7 KB
17. Informácia o plnení Stratégie rozvoja turizmu
475.2 KB
17. Informácia o plnení Stratégie rozvoja turizmu stanoviská komisií
302.1 KB
2. Návrh na odvolanie a voľbu náhradného člena Komisie majetku, investícií a verejného obstarávania Z BSK
214.6 KB
3. Informácia o stave zabezpečenia sociálnych služieb
821 KB
4. VZN 31-2009 Z BSK
484.2 KB
5. VZN 28-2009 Z BSK
405.2 KB
6. Menovanie riaditeľa DSS ROSA Orlovský
210.7 KB
6. Menovanie riaditeľa DSS ROSA Orlovský stanoviská komisií
207.8 KB
7. Akčný plán
206.4 KB
7. Akčný plán Odpočet KP 2019
591.1 KB
7. Akčný plán Odpočet OCRaK 2019
948.8 KB
7. Akčný plán Odpočet OD 2019
893.3 KB
7. Akčný plán Odpočet OSMaS 2019
900.7 KB
7. Akčný plán Odpočet OSURaRP 2019
922.1 KB
7. Akčný plán Odpočet OSV 2019
830.7 KB
7. Akčný plán Odpočet OUPGISaZP 2019
836.5 KB
7. Akčný plán Odpočet OZ 2019
846.4 KB
7. Akčný plán stanoviská komisií
199.5 KB
8. Odpočet možností získania externých prostriedkov
567.6 KB
8. Odpočet možností získania externých prostriedkov Priloha č. 1 Kohézna politika EÚ v území BSK r. 2019
1.1 MB
8. Odpočet možností získania externých prostriedkov Priloha č. 2 Regionálny rozvoj a súdržnosť
1.8 MB
8. Odpočet možností získania externých prostriedkov Príloha č. 3 Prehľad možnosti čerpania fin. prostriedkov
1.1 MB
8. Odpočet možností získania externých prostriedkov Príloha č. 4 Prehľad aktivít OSÚRaRP 2018 - 2019
1.4 MB
8. Odpočet možností získania externých prostriedkov stanoviská komisií
188.5 KB
9. Odpočet aktivít kancelárie BSK v Bruseli
739 KB
9. Odpočet aktivít kancelárie BSK v Bruseli stanoviská komisií
187.7 KB

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac