Úvod Zdravie

Zdravie

Nájdite si lekára

Ambulantná pohotovostná služba

Kde nájdete pohotovostné lekárne?

Hľadáte svoju zdravotnú kartu?

Nájdite najbližšiu lekáreň

Rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby podľa spádových území

Rozpisy poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby

Podnety a sťažnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Pre zdravotnícke zariadenia

Vydávanie povolení

Pre zdravotnícke zariadenia a lekárenskú starostlivosť.

Schvaľovanie ordinačných hodín

Podanie žiadosti o schválenie ordinačných hodín sa vykonáva elektronicky prostredníctvom aplikácie Ambulancia.

Etická komisia

Etickú komisiu zriaďuje Bratislavský samosprávny kraj ako svoj odborný a poradný orgán.

Označenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Nálepka s označením

Bratislavský samosprávny kraj ponúka poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorým Bratislavský samosprávny kraj vydal povolenie, označiť si svoje zariadenia nálepkou, na ktorej bude uvedený unikátny identifikátor každého zariadenia.

Aktuálne oznamy

Viac

Pre občanov

Pre zdravotnícke zariadenia

Rozpisy

Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti