Úvod Zastupiteľstvo Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2020 Zasadnutie zastupiteľstva 26. jún 2020

Zasadnutie zastupiteľstva 26. jún 2020

Zasadnutie zastupiteľstva 26. jún 2020

Dokumenty

Pozvánka na XVIII. pracovné zasadnutie Z BSK 26.06.2020
156.2 KB
Prezenčná listina poslancov Z BSK 26.06.2020
791.8 KB
UZNESENIA Z BSK 26. 06. 2020
424 KB
UZNESENIE 267_2020 Oprava zrejmej chyby v písaní
146.3 KB
Výsledky hlasovaní Z BSK 26. 06. 2020
491.7 KB
Zápisnica zo zasadnutia Z BSK 26. 06. 2020
941.8 KB

Kompletné materiály na stiahnutie vo formáte ZIP

Materiály na rokovanie Z BSK 26.06.2020
44.4 MB

Materiály na rokovanie

01. Kontrola plnenia uznesení 1. máj - 10. jún 2020
661.4 KB
02. Analýza_RCB_Z BSK 26. 06. 2020
148.3 KB
02. Optimálny model cestného hospodárstva BSK
3.5 MB
03. Majetkoprávne vysporiadanie Stará Vajnorská jún 2020
491.4 KB
03. Majetkoprávne vysporiadanie Stará Vajnorská_prílohy
13.1 MB
04. Informácia o vybavení interpelácií poslankyne Z BSK
363.6 KB
04. Informácia o vybavení interpelácií poslankyne Z BSK_prílohy
1.8 MB
05. Predaj bytu č. 44, Silvánová ul., Pezinok
198.3 KB
05. Predaj bytu č. 44, Silvánová ul., Pezinok_prílohy
2.5 MB
06. Predaj bytu č. 66, Silvánová ul., Pezinok
199.2 KB
06. Predaj bytu č. 66, Silvánová ul., Pezinok_prílohy
2.5 MB
07. Zriadenie vecných bremien Grinava
287.3 KB
07. Zriadenie vecných bremien Grinava_prílohy
10 MB
08. VZN o zriadení SŠ, Pankúchova 6, Ba
573.7 KB
08. VZN o zriadení SŠ, Pankúchova, Ba_stanoviská komisií
223.5 KB
09. VZN o zriadení SŠ, Ostredková 10, Ba
400.3 KB
09. VZN o zriadení SŠ, Ostredková, Ba_stanoviská komisií
220.7 KB
10. Informácia o preskúmaní územného plánu regiónu BSK
1.3 MB
11. ÚHK Návrh plánu KČ na 2. polrok 2020
175 KB
12. Správa o zabezpečení sociálnych služieb za rok 2019
1 MB
13. Menovanie riaditeľky DSS Báhoň
213.9 KB
14. Pozícia BSK k politike súdržnosti 2020+
627 KB
14. Pozícia BSK k politike súdržnosti 2020+_stanoviská komisií
88.4 KB
15. Správa z PHSR 2014 - 2020 za rok 2019
902.5 KB
15. Správa z PHSR 2014 - 2020 za rok 2019_Správa
1.9 MB
15. Správa z PHSR 2014 - 2020 za rok 2019_stanoviská komisií
190.5 KB
16. Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka za rok 2019
829.7 KB
16. Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka za rok 2019_Správa
2.4 MB
16. Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka za rok 2019_stanoviská komisií
89.2 KB
17. Správa o plnení Koncepcia ekovýchovy za rok 2019_stanoviská komisií
92.5 KB
17. Správa o plnení Koncepcie ekovýchovy za rok 2019
113.3 KB
17. Správa o plnení Koncepcie ekovýchovy za rok 2019_Správa
509.7 KB
18. Návrh na personálne zmeny komisií a voľby podpredsedu BSK
122 KB

 Informácia o vyhodnotení pripomienkového konania k bodu č. 9

Informácia o vyhodnotení PK k Návrhu VZN o zriadení SŠ, Ostredková 10, Bratislava

 Informácia o vyhodnotení pripomienkového konania k bodu č. 8

Informácia o vyhodnotení PK k Návrhu VZN o zriadení SŠ, Ostredková 10, Bratislava

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac