Úvod Zastupiteľstvo Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2019 Zasadnutie zastupiteľstva 14. jún 2019

Zasadnutie zastupiteľstva 14. jún 2019

Zasadnutie zastupiteľstva 14. jún 2019

Dokumenty

Prezenčná listina poslancov Z BSK 14.06.2019
641.9 KB
UZNESENIA 14. 06. 2019
285.6 KB
Vysledky hlasovani ZBSK 2019-06-14
574.9 KB
Zápisnica zo zasadnutia Z BSK 14. 06. 2019
766.8 KB

Materiály na rokovanie

01. Kontrola plnenia uznesení marec - máj 2019
642.5 KB
02. Informácia o vybavení interpelácie poslanca Z BSK
327.3 KB
02. Informácia o vybavení interpelácie poslanca Z BSK prílohy
77.9 KB
03. VZN výška príspevkov v ŠZ a výška úhrady nákladov v JŠ BSK
813.3 KB
03. VZN výška príspevkov v ŠZ a výška úhrady nákladov v JŠ BSK stanoviská komisií
212.1 KB
04. VZN Spojená škola Malinovo
559.6 KB
04. VZN Spojená škola Malinovo stanoviská komisií
214.9 KB
05. Spojená škola Pezinok
478.2 KB
05. Spojená škola Pezinok stanoviská komisií
211.5 KB
06. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v SŠ BSK
409.1 KB
06. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v SŠ BSK stanoviská komisií
210.4 KB
07. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb mentálne postihnutie 2019-2022
773.1 KB
08. Cvernovka vyňatie
794.7 KB
09. Cvernovka započítavanie investícií za nájomné
969.1 KB
10. Preložka plynovodu
241.3 KB
10. Preložka plynovodu príloha situácia
701.8 KB
11. Prevod pozemku Ružinov
1.6 MB
12. Návrh Záverečného účtu BSK za rok 2018
2 MB
12. Návrh Záverečného účtu BSK za rok 2018 stanoviská komisií
359.6 KB
12. Návrh Záverečného účtu BSK za rok 2018 uznesenie, dôvodová správa
645.8 KB
13. Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK 1.1. - 31.3.2019 príloha Aktualizácia IP k 15.05.2019
935 KB
13. Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK 1.1. - 31.3.2019 stanoviská komisií
353.2 KB
13. Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2019 do 31.3.2019
972 KB
13. Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2019 do 31.3.2019 uznesenie, dôvodová správa
544.1 KB
14. Návrh na I. zmenu rozpočtu BSK v roku 2019 stanoviská komisií
353.3 KB
14. Návrh na I. zmenu rozpočtu BSK v roku 2019 uznesenie, dôvodová správa
309.2 KB
15. Návrh na čerpanie III. a IV. tranže z EIB
563.7 KB
15. Návrh na čerpanie III. a IV. tranže z EIB stanoviská komisií
349.3 KB
16. Výzva územné dotácie 2019
1.3 MB
18. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja správa za rok 2018
1.8 MB
18. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja stanoviská komisií
192.3 KB
18. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja titulný list, návrh uznesenia, dôvodová správa
740.8 KB
19. Odpočet Akčného plánu
207.1 KB
19. Odpočet Akčného plánu stanoviská komisií
201.4 KB
20. NFP Ecoregion SKAT
701.6 KB
20. NFP Ecoregion SKAT príloha č. 1- vyjadrenie MŽP k Ekocentru
37.8 KB
20. NFP Ecoregion SKAT príloha č. 2 - Dohoda o spolupráci partnerov
373.9 KB
20. NFP Ecoregion SKAT stanoviská komisií
193.6 KB
21. COVP Polygrafická
289.6 KB
21. COVP Polygrafická stanoviská komisií
191.2 KB
22. Stratégia rozovja vidieka titulný list, návrh uznesenia, dôvodová správa
870.7 KB
22. Stratégia rozvoja vidieka správa za rok 2018
861.2 KB
22. Stratégia rozvoja vidieka stanoviská komisií
187.2 KB
23. Koncepcia ekocentier správa za rok 2018
823 KB
23. Koncepcia ekocentier stanoviská komisií
188.9 KB
23. Koncepcia ekocentier titulný list, návrh uznesenia, dôvodová správa
211.5 KB
24. ÚHK Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
223.8 KB
25. ÚHK Správa z kontroly plnenia úloh, ktoré vyplynuli z uznesení Z BSK za rok 2018
404.2 KB
26. ÚHK Správa z kontroly vybavovania staťností a petícií na Ú BSK za rok 2018
473.2 KB
Odpočet KP k 14.06.2019.xlsx
48.4 KB
Odpočet OCRaK k 14.06.2019.xlsx
71.3 KB
Odpočet OD k 14.06.2019.xlsx
184.6 KB
Odpočet OSMaS k 14.06.2019.xlsx
63.7 KB
Odpočet OSURaRP k 14.06.2019.xlsx
77.6 KB
Odpočet OSV k 14.06.2019.xlsx
57.2 KB
Odpočet OUPGISaZP k 14.06.2019.xlsx
57.3 KB
Odpočet OZ k 14.06.2019.xlsx
62.2 KB
Stanovisko HK k Záverečnému účtu BSK za rok 2018
689.6 KB
Stanovisko HK k čerpaniu 3. a 4. tranže z úverového rámav EIB 2019
423.8 KB

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac