Úvod Zastupiteľstvo Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2019 Zasadnutie zastupiteľstva 8. február 2019

Zasadnutie zastupiteľstva 8. február 2019

Zasadnutie zastupiteľstva 8. február 2019

Dokumenty

Pozvánka na IX. pracovné zasadnutie Z BSK 08. 02. 2019
294.2 KB
Prezenčná listina poslancov Z BSK 08.02.2019
643.8 KB
UZNESENIA 08. 02. 2019
883.6 KB
Výsledky hlasovaní Z BSK 08.02.2019
493.5 KB
Zápisnica zo zasadnutia Z BSK 08. 02. 2019
511.9 KB

Materiály na rokovanie ZIP

Materiály na rokovanie Zastupiteľstva BSK 08. februára 2019

Materiály na rokovanie

1. Kontrola plnenia uznesení január 2019
604 KB
10. Diaľnica D4 - Bratislava, Jarovce - Ivanka sever
307.6 KB
10. Diaľnica D4 - Bratislava, Jarovce - Ivanka sever prílohy list NDS, výpis z katastra, znalecký, geometrický
5.3 MB
11. Pozemky Svätý Jur materiál
329.1 KB
11. Pozemky Svätý Jur príloha katastrálne mapy
4.5 MB
11. Pozemky Svätý Jur príloha orientačné zobrazenie parciel
1 MB
11. Pozemky Svätý Jur príloha orientačné zobrazenie parciel 2
1 MB
12. Odborná hodnotiaca komisia BRDS 2019 kultúra
682.3 KB
13. Odborná hodnotiaca komisia BRDS 2019 životné prostr. a rozvoj vidieka
592.2 KB
14. COVP Polygrafická IROP
289.9 KB
14. COVP Polygrafická IROP stanoviská komisií
190.6 KB
14. COVP Polygrafická IROP stanoviská komisií
190.6 KB
15. ÚHK Správa o výsledkoch KČ za 2. polrok 2018 BSK
730.4 KB
15. ÚHK Správa o výsledkoch KČ za 2. polrok 2018 BSK stanoviská komisií
188.7 KB
2. Informácia o vybavení interpelácií poslankyne
138.9 KB
3. VZN BSK č. ..2019 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov BSK JŠ a ŠZ
382.3 KB
3. VZN BSK č. ..2019 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov BSK JŠ a ŠZ príloha
28.1 KB
4. VZN BSK č. ..2019 o výške príspevkov v ŠZ a výške úhrady nákladov na štúdium v JŠ v ZP BSK
662.6 KB
4. VZN BSK č. ..2019 o výške príspevkov v ŠZ a výške úhrady nákladov na štúdium v JŠ v ZP BSK stanoviská komisií
211.8 KB
5. Spojená skola Malinovo príloha dohoda
293.8 KB
5. Spojená škola Malinovo
301.5 KB
5. Spojená škola Malinovo stanoviská komisií
212 KB
6. Memorandum o porozumení BSK EU SPI
961.2 KB
6. Memorandum o porozumení BSK EU SPI príloha Znenie memoranda SK ENG
324.6 KB
7. OVS Jankolova materiál
431.6 KB
7. OVS Jankolova príloha google mapa
762.5 KB
8. OVS Stará Vajnorská materiál
263.9 KB
8. OVS Stará Vajnorská prílohy
5.1 MB
9. Zrušenie prebytočnosti, Znievska - Petržalka
386.8 KB
9. Zrušenie prebytočnosti, Znievska - Petržalka príloha výpis z katastra
279.8 KB
9. Zrušenie prebytočnosti, Znievska - Petržalka prílohy katastrálne mapy
1.4 MB
Prezenčná listina poslancov Z BSK 08.02.2019
643.8 KB
UZNESENIA 08. 02. 2019
883.6 KB
Výsledky hlasovaní Z BSK 08.02.2019
493.5 KB
Zápisnica zo zasadnutia Z BSK 08. 02. 2019
511.9 KB

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac