Úvod Regionálny rozvoj Projekty Prebiehajúce DANUBE BIKE & BOAT – Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne

DANUBE BIKE & BOAT – Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne

DANUBE BIKE & BOAT - Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne

Základné informácie:

Projekt DANUBE BIKE&BOAT sa zameriava na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a vytvorením unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej európskej turistickej destinácie „Dunajské ostrovy“ resp. „Danube Islands“ prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti. Aktivity 9-tich partnerov v projekte, pokrývajúce potreby 30 obcí na území 5 krajov, sú zamerané na dosiahnutie ucelenej cezhraničnej destinácie poskytujúcej služby v oblasti turizmu, kultúry, relaxu a športu na území medzi a pozdĺž riek Malý a Mošonský Dunaj vrátane hlavného toku Dunaja.

Aktivity BSK:

  1. Vedenie projektu a koordinácia partnerov pri implementácií a napĺňaní cieľov projektu
  2. Marketingové definovanie cezhraničnej destinácie CR na území Malého a Mošonského Dunaja – spracovanie stratégie, dizajn manuálu, spoločnej mapy územia Malého a Mošonského Dunaja, brožúr k projektu a k destinácií Malý Dunaj
  3. Aktivity na zvýšenie návštevnosti v regióne, popularizáciu vodnej turistiky a cykloturistiky, výmenné pobyty, výmena know-how, workshopy, podujatia pre verejnosť, press trip
  4. Propagácia vnútrozemskej delty Dunaja a možností na rekreáciu na tokoch Malého a Mošonského Dunaja – foto a video súťaž; video spoty; tlačové konferencie a správy
  5. Organizácia vstupnej konferencie projektu a koordinačných stretnutí projektového tímu
  6. Spolupráca pri príprave aktivít ostatných partnerov ako sú: webové nástroje a aplikácie, kampaň „Mládež na vodu“ – pilotné aktivity so zapojením žiakov základných a stredných škôl BSK v rámci kampane a i.

Relevantné cieľové skupiny:

Domáci a zahraniční turisti – cyklisti, peší turisti, vodáci; Mládež – žiaci škôl; Obyvatelia dotknutých území – rodiny s deťmi; Záujmové združenia – športovci, kluby, lodenice; Obyvatelia cezhraničného regiónu, návštevníci územia regiónu, domáci a zahraniční turisti, miestne samosprávy

Výstupy projektu:

  1. Zvýšenie atraktivity a návštevnosti cezhraničného regiónu v Podunajskej oblasti;
  2. Vybudovanie cezhraničnej destinácie cestovného ruchu „Dunajské ostrovy“ resp. „DANUBE ISLANDS“

Rozpočet projektu: 2 863 279,36 EUR

Rozpočet BSK: 207 940 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5 %, t. j. 10 397 EUR

Trvanie projektu: 11/2017 – 02/2020

Aktuálny stav:

BSK zo svojich aktivít uskutočnil:

– 2-dňový workshop sieťovania stakeholderov desinácie Dunajské ostrovy v synergii s projektom TransDanube Pearls (04/19) na území TTSK a BSK;

– propagáciu destinácie na domácich aj zahraničných veľtrhoch ako Bratislava, Budapešť, Viedeň, Berlín;

– intenzívnu marketingovú kampaň na sociálnych sieťach, vybraných webových portáloch, periodikách, rádiách, TV a bilboardoch (05-09/19), ako aj press tripy (09/19);

– zorganizoval podujatie pre širokú verejnosť pod názvom MDD Green Week vo Vrakuni (06/19);

– zorganizoval 3-dňový program pre študentov SŠ pod názvom „Creative study tour“ (09/19);

– vyhlásil fotosúťaž „Odfoť a vyhraj“ (10-12/19)

– zabezpečil krátky videofilm o destinácii (08/19);

– a zúčastňoval sa pri slávnostných aktoch odovzdávania infraštruktúr slovenských partnerov v Jelke (05/19), Kolárove (06/19), Vrakuni (09/19).

Aktivity projektu DANUBE BIKE & BOAT

* Obsah tejto podstránky nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.

Prejsť na obsah