Úvod Regionálny rozvoj Projekty Zrealizované projekty Zriadenie a činnosť Regionálneho informačného bodu Bratislava

Zriadenie a činnosť Regionálneho informačného bodu Bratislava

Zriadenie a činnosť Regionálneho informačného bodu Bratislava

Základné informácie:

Úlohou regionálneho informačného bodu je poskytovanie informácií o programe potenciálnym žiadateľom v rámci programového územia, aby bola zabezpečená lepšia informovanosť a dohľad nad realizáciou projektov v rámci slovensko-maďarskej spolupráce a aby bolo zabezpečené naplnenie cieľov programu a propagácia cezhraničného regiónu a spoločných projektov

Aktivity BSK:

 1. Poskytovanie informácií o Programe cezhraničnej spolupráce SK-HU pre programové obdobie 2014-2020;
 2. Konzultácie s projektovými žiadateľmi a prijímateľmi v rámci programu;
 3. Organizácia informačných seminárov a konzultačných dní pre projektových žiadateľov;
 4. Poskytovanie pomoci pri hľadaní partnerov pre projektových žiadateľov;
 5. Propagácia a publicita programu;
 6. Účasť na zasadnutiach Monitorovacieho výboru a podpora projektov BSK;
 7. Účasť na zasadnutiach Programovej skupiny programu (Task force);
 8. Komunikácia so Spoločným technickým sekretariátom, s prvostupňovou kontrolou (Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a s regionálnymi informačnými bodmi programu (Nitriansky samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj);
 9. Asistencia Spoločnému technickému sekretariátu a prvostupňovej kontrole v rámci účasti na kontrolách na mieste jednotlivých projektov programu;
 10. Kontrola na mieste implementujúcich sa projektov v rámci programu;
 11. Koordinovanie projektov, v ktorých BSK vystupuje ako partner.

Cieľové skupiny: Žiadatelia o prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020

Výstup projektu:

 1. Množstvo odkonzultovaných projektov
 2. Propagácia Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU 2014-2020
 3. Zrealizovanie informačných seminárov a kontrol na mieste
 4. Databáza kontaktov
 5. Databáza pripravovaných a zrealizovaných projektov

Rozpočet projektu: 93 000,00 EUR

Spolufinancovanie BSK: 4 650,00 EUR (5%)

Trvanie projektu: 04/2016 – 12/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Aktuálny stav: v procese

 • November 2022: Online stretnutie s EZÚS RDV. Prezentácia projektových zámerov, do ktorých sa EZÚS plánuje zapojiť
 • December 2022: Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu v rámci BSK: Prezentácia možností čerpania externých zdrojov z programov cezhraničnej spolupráce
 • December 2022: 1x stretnutie Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU 

Menu

Prečítajte si viac

V rámci krúžku Young ranger club sa žiaci učili dôležitosti ochrany územia Dunajských lužných lesov

0
V máji sa uskutočnili počas dvoch dní celodenné stretnutia slovenských a maďarských žiakov so zážitkovým eko-vzdelávacím programom v oblasti Dunajských lužných lesov pod názvom Young ranger club. Zámerom...

Dunajské luhy a ich premeny. Workshop poukázal na ľudské zásahy do prírody a z toho vyplývajúce dôsledky

0
Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie zorganizoval 2-denný workshop dňa 22.-23.3.2022, na témy Dunaj, CHKO Dunajské Luhy, Szigetköz Natúrpark (HU),...

Pozvánka: Záverečná konferencia projektu „SacraVelo – Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja“

0
Trnavský samosprávny kraj, v spolupráci so župnou samosprávou Győr-Moson-Sopron, Bratislavským samosprávnym krajom, župnou samosprávou Komárom-Esztergom, Obcou Szil a Obcou Báč Vás srdečne pozýva na...

Press trip: Dunajské ostrovy Slovensko

0
Objavte Malý Dunaj a okolie! BSK ako vedúci partner projektu DANUBE BIKE&BOAT, SKHU/1601/1.1/014 financovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU zorganizoval v dňoch 24. – 25.9. 2019...

Press trip: Dunajské ostrovy Maďarsko

0
Objavte skryté zákutia riečneho ostrova Szigetköz v Maďarsku. BSK ako vedúci partner projektu DANUBE BIKE&BOAT, SKHU/1601/1.1/014 financovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU zorganizoval v dňoch 5....

Image video cezhraničnej destinácie Dunajské ostrovy

0
Pozrite si image video cezhraničnej destinácie Dunajské ostrovy, ktoré vzniklo vďaka projektu Danube Bike&Boat a prezentuje výnimočnú krásu tejto jedinečnej prírodnej destinácie. https://www.youtube.com/watch?v=nMPxYCIUQEY&ab_channel=BratislavskyKraj

Zaži džungľu na vlnách Dunaja

0
Už tento víkend sa môžete prepádlovať cez najväčšiu džungľu Strednej Európy a to počas nevšedného podujatia Green Weeku s názvom Zaži džungľu. Milovníci vody sa tak...

Danube Bike&Boat: Know how exchange bus study tour

0
Cieľom študijnej cesty bolo získať know-how a inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe. Partnerstvo projektu DANUBE BIKE&BOAT, SKHU/1601/1.1/014 financovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU absolvovalo v...

Kick-off meeting projektu Danube Bike&Boat

0
Ani sneh nebol na prekážku pre úspešné zahájenie implementácie projektu Danube Bike&Boat, resp. Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a člne. Po dlhom 2-ročnom období príprav...

Partneri projektu Danube Bike & Boat/A projekt partnerei

0
Projekt DANUBE BIKE & BOAT predstavuje spoluprácu deviatich partnerov zo Slovenska a Maďarska. Partneri pokrývajú územie desiatok obcí a piatich krajov, pozdĺž a medzi riekami...

Partneri projektu