Úvod Zastupiteľstvo Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2019 Zasadnutie zastupiteľstva 20. september 2019

Zasadnutie zastupiteľstva 20. september 2019

Zasadnutie zastupiteľstva 20. september 2019

Dokumenty

Prezenčná listina poslancov Z BSK 20.09.2019
776.9 KB
UZNESENIA 20. 09. 2019
751.6 KB
Výsledky hlasovani Z BSK 20.09.2019
483 KB
Zápisnica zo zasadnutia Z BSK 20. 09. 2019
658.7 KB

Materiály na rokovanie

01. Kontrola plnenia uznesení 01. jún - 31. august 2019
620.3 KB
02. Odpočet Akčného plánu
211.4 KB
02. Odpočet Akčného plánu stanoviská komisií
200.3 KB
02. Odpočet KP k 20.09.2019
589 KB
02. Odpočet OCRaK k 20.09.2019
951 KB
02. Odpočet OD k 20.09.2019
899.3 KB
02. Odpočet OSMaS k 20.09.2019
913.6 KB
02. Odpočet OSURaRP k 20.09.2019
921.7 KB
02. Odpočet OSV k 20.09.2019
875.7 KB
02. Odpočet OUPGISaZP k 20.09.2019 v. 2
643 KB
02. Odpočet OZ k 20.09.2019
1 MB
03. Informácia o vybavení interpelácií - príloha Dvoran
258 KB
03. Informácia o vybavení interpelácií - príloha Vlačiky
1.2 MB
03. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Z BSK
363.4 KB
04. Monitoring Z BSK stanoviská komisií
108.8 KB
04. Monitoring Z BSK Uzn., Dôvodová správa
205.8 KB
04. Monitorovacia správa PR BSK k 30. 06. 2019
1.4 MB
05. Návrh VZN č. ...2019, kt. sa mení VZN č. 5-2019
710.1 KB
05. Návrh VZN č. ...2019, kt. sa mení VZN č. 5-2019 stanoviská komisií
213.3 KB
06. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra BSK
239.3 KB
07. Rokovací poriadok komisií Z BSK
452.9 KB
07. Rokovací poriadok komisií Z BSK uznesenie, dôvodová správa
196 KB
08. Rokovací poriadok Zastupiteľstva BSK
660.7 KB
08. Rokovací poriadok Zastupiteľstva BSK príloha
192.8 KB
08. Rokovací poriadok Zastupiteľstva BSK uznesenie, dôvodová správa
374.1 KB
09. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom BSK
351.1 KB
09. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom BSK uznesenie, dôvodová správa, stanoviská komisií
118.6 KB
10. Nájom časti parcely č. 508 2 k. ú. Ivanka pri Dunaji EURO INVEST
206.7 KB
10. Nájom časti parcely č. 508 2 k. ú. Ivanka pri Dunaji EURO INVEST prílohy
4.5 MB
11. Zámena pozemkov BSK - Ivanka pri Dunaji
202.1 KB
11. Zámena pozemkov BSK - Ivanka pri Dunaji_prílohy
5.3 MB
12. Nájom cesty III 1054 - Miloslavov - LT Invest s.r.o
163.6 KB
12. Nájom časti cesty Miloslavov LT INVEST prílohy
2.1 MB
13. Vysporiadanie budovy a pozemku SOU St. Vajnorská
250.7 KB
13. Vysporiadanie budovy a pozemku SOU St. Vajnorská prílohy
2.9 MB
14. Vysporiadanie pozemkov pod križovatkou Triblavina
308.6 KB
14. Vysporiadanie pozemkov pod križovatkou Triblavina prílohy
515.7 KB
15. Zmena časti a doplnenie uzn. Z BSK č. 49 2009 zo 17.06.2009 - HESTIA n.o. prílohy
6.9 MB
15. Zmena časti a doplnenie uzn. Z BSK č. 49_2009 zo 17.06.2009 - HESTIA n.o.
175.4 KB
16. NFP Smart región BSK
364.4 KB
16. NFP Smart región BSK stanoviská komisií
187.7 KB
17. Dohoda o výstavbe cyklolávky VYSOMARCH
407.8 KB
17. Dohoda o výstavbe cyklolávky VYSOMARCH Dohoda DE, SK
816 KB
17. Dohoda o výstavbe cyklolávky VYSOMARCH stanoviská komisií
190.8 KB
18. Dohoda o plánovaní cestného mostu Záhorská Bystrica - Angern
469.6 KB
18. Dohoda o plánovaní cestného mostu Záhorská Bystrica - Angern Dohoda DE, SK
662.8 KB
18. Dohoda o plánovaní cestného mostu Záhorská Bystrica - Angern stanoviská komisií
192.1 KB
19. NFP RegioCoop SK - AT
264.9 KB
19. NFP RegioCoop SK - AT Dohoda DE
494 KB
19. NFP RegioCoop SK - AT Dohoda SK
442 KB
19. NFP RegioCoop SK - AT stanoviská komisií
193.4 KB
20. NFP DANUBE Bike Boat materiál + príloha č. 1
255.2 KB
20. NFP DANUBE Bike Boat príloha č. 2 - Dodatok č. 2
250.9 KB
20. NFP DANUBE Bike Boat príloha č. 3 - Dodatok č. 2 SK preklad
578.8 KB
20. NFP DANUBE Bike Boat stanoviská komisií
194 KB
21. Správa o výsledkoch KČ ÚHK za 1. polrok 2019
822 KB
21. Správa o výsledkoch KČ ÚHK za 1. polrok 2019 stanoviská komisií
191.8 KB

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac
Prejsť na obsah