Úvod Zastupiteľstvo Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2019 Zasadnutie zastupiteľstva 8. november 2019

Zasadnutie zastupiteľstva 8. november 2019

Zasadnutie zastupiteľstva 8. november 2019

Dokumenty

Prezenčná listina poslancov Z BSK 08.11.2019
790.4 KB
UZNESENIA Z BSK 08. 11. 2019
916.9 KB
Výsledky hlasovaní Z BSK 08.11.2019
492.5 KB
Zápisnica zo zasadnutia Z BSK 08. 11. 2019
750.5 KB

Materiály na rokovanie

01. Kontrola plnenia uznesení 1. september - 18. október 2019
591.7 KB
02. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Z BSK
365.8 KB
02. Prílohy - Informácia o vybavení interpelácií poslancov Z BSK
3.8 MB
03. Transformačný plán MEREMA
1.3 MB
03. Transformačný plán MEREMA uznesenie + dôvodová správa
567.8 KB
04. Dohoda o spolupráci medzi Záhrebskou župou a BSK
202.2 KB
04. Dohoda o spolupráci medzi Záhrebskou župou a BSK dohoda HR
645.9 KB
04. Dohoda o spolupráci medzi Záhrebskou župou a BSK dohoda SK
216.3 KB
04. Dohoda o spolupráci medzi Záhrebskou župou a BSK stanoviská komisií
259.1 KB
05. Správa o plnení podmienok nájmu Cvernovka
228.8 KB
05. Správa o plnení podmienok nájmu Cvernovka prílohy
3.3 MB
05. Správa o plnení podmienok nájmu Cvernovka stanoviská komisií
182.6 KB
06. Návrh na II. zmena rozpočtu BSK v roku 2019
608.7 KB
07. OVS chata Pezinok
177.1 KB
07. OVS chata Pezinok prílohy
3.7 MB
08. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku do vlastníctva BSK Vysoká pri Morave
378.6 KB
08. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku do vlastníctva BSK Vysoká pri Morave príloha
251.9 KB
08. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku do vlastníctva BSK Vysoká pri Morave prílohy
3 MB
09. Nájom pozemku Chorvátsky Grob
492.5 KB
09. Nájom pozemku Chorvátsky Grob - overený GP dodaný 06. 11. 2019
621.9 KB
09. Nájom pozemku Chorvátsky Grob príloha mapa
614.4 KB
09. Nájom pozemku Chorvátsky Grob prílohy
1.4 MB
09. Nájom pozemku Chorvátsky Grob – aktualizácia 06. 11. 2019
492.4 KB
10. Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov v k. ú. Hrubá Borša
420.1 KB
10. Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov v k. ú. Hrubá Borša katastrálny situačný výkres
2.1 MB
10. Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov v k. ú. Hrubá Borša prílohy
3.4 MB
11. Návrh na schválenie nájmu budovy Znievska 2 S.E.I.N. sollertia s.r.o
510.5 KB
11. Návrh na schválenie nájmu budovy Znievska 2 S.E.I.N. sollertia s.r.o. prílohy
1.1 MB
12. Návrh na menovanie riaditeľky DSS Ing. Edity Kruszlíkovej
215 KB
13. Informácia o implementácii PS INTERACT III 2014 - 2020
309 KB
13. Informácia o implementácii PS INTERACT III 2014 - 2020 stanoviská komisií
185.7 KB
14. ŽoNFP pre projekt Ecoregion SKHU
683.1 KB
14. ŽoNFP pre projekt Ecoregion SKHU stanoviská komisií
189.1 KB
15. ŽoNFP pre projekt Zelené opatrenia budova Úradu BSK
232.6 KB
15. ŽoNFP pre projekt Zelené opatrenia budova Úradu BSK stanoviská komisií
186.7 KB
16. ŽoNFP pre projekt Zelené opatrenia SOŠ Ivanská cesta 21
232.8 KB
16. ŽoNFP pre projekt Zelené opatrenia SOŠ Ivanská cesta 21 stanoviská komisií
187.8 KB
Interpelácia p. Buocik
515.4 KB
Interpelácia p. Dvoran
1.1 MB
Interpelácia p. Zaťovič
1.1 MB
Interpelácia p. Švaral
1.1 MB

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac