Úvod Zastupiteľstvo Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2019 Zasadnutie zastupiteľstva 13. december 2019

Zasadnutie zastupiteľstva 13. december 2019

Zasadnutie zastupiteľstva 13. december 2019

Dokumenty

Prezenčná listina poslancov Z BSK 13.12.2019
791.8 KB
Prílohy k uzneseniam Z BSK 13.12.2019
12.2 MB
UZNESENIA Z BSK 13. 12. 2019
1 MB
vysledky hlasovani Z BSK 2019-12-13
593 KB

Materiály na rokovanie

01. Kontrola plnenia uznesení 19. október - 22. november 2019
639.3 KB
02. Akčný plán aktualizácia
582.9 KB
02. Akčný plán dôvodová správa + návrh uznesenia
829.5 KB
02. Akčný plán odpočet
603.5 KB
02. Akčný plán stanoviská komisií
194.8 KB
03. Poriadok odmeňovania návrh uznesenia + dôvodová správa
195.5 KB
03. Poriadok odmeňovania zamestnancov od 1.1.2020
223.8 KB
04. Návrh na udelenie Ocenení BSK za rok 2019
504.2 KB
05. Zámer vysporiadania časti areálu Stará Vajnorská, BA
10 MB
05. Zámer vysporiadania časti areálu Stará Vajnorská, BA
311.4 KB
06. Zámena pozemkov areál školy Skalická, Bratislava
256.9 KB
06. Zámena pozemkov areál školy Skalická, Bratislava prílohy
22.7 MB
07. Zámena pozemkov v areáli Synagógy, Senec
250.9 KB
07. Zámena pozemkov v areáli Synagógy, Senec prílohy
2.5 MB
08. Predĺženie nájmu pozemku Rača, Bratislava
368.4 KB
08. Predĺženie nájmu pozemku Rača, Bratislava prílohy
879.5 KB
09. Zámena pozemkov BSK - Hlavné mesto SR
241.4 KB
09. Zámena pozemkov BSK Hlavné mesto prílohy
17.7 MB
10. Zmena časti uznesenia Z BSK č. 145-2019
324.3 KB
10. Zmena časti uznesenia Z BSK č. 145-2019 stanoviská komisií
216.1 KB
11. Predaj bytov Pezinok
153.2 KB
11. Predaj bytov Pezinok prílohy
1.7 MB
12. Návrh zámeru na zriadenie SŠ Vazovova ul. BA
235.9 KB
12. Návrh zámeru na zriadenie SŠ Vazovova ul. BA stanoviská komisií
207.7 KB
13. III. zmena účelového určenia Rača, Bratislava
216.7 KB
13. III. zmena účelového určenia Rača, Bratislava prílohy
578.1 KB
14. VZN poskytovanie soc. služieb, úhrady
597.4 KB
15. Vymenovanie členov OHK BRDS kulúra 2020
636.6 KB
16. Výzva BRDS 2020 kultúra
1.5 MB
17. Výzva BRDS 2020 turizmus
1.5 MB
18. Výzva BRDS 2020 mládež
1.5 MB
18. Výzva BRDS 2020 mládež stanoviská komisií
285.4 KB
19. Výzva BRDS 2020 šport
1.5 MB
19. Výzva BRDS 2020 šport stanoviská komisií
213 KB
20. Výzva BRDS 2020 ŽPaRV dôvodová správa + návrh uznesenia
494.5 KB
20. Výzva BRDS 2020 ŽPaRV príloha č. 1 Výzva
507.2 KB
20. Výzva BRDS 2020 ŽPaRV príloha č. 1 Výzva aktualizácia 12.12.2019
1.1 MB
20. Výzva BRDS 2020 ŽPaRV stanoviská komisií
200.2 KB
21. Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK 1.1.2019 - 30.9.2019
496.6 KB
21. Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK 1.1.2019 - 30.9.2019 stanoviská komisií
70 KB
22. Návrh rozpočtu 2020 - 2022 _MATERIÁL_FINAL_ aktualizácia 12.12.2019
3.5 MB
22. Návrh rozpočtu 2020 - 2022 DS UZN_FINAL
158.2 KB
22. Návrh rozpočtu 2020 - 2022 DS UZN_FINAL_ aktualizácia 12.12.2019
193.3 KB
22. Návrh rozpočtu 2020 - 2022 MATERIÁL FINAL
3.5 MB
22. Návrh rozpočtu_stanoviská komisií
145.1 KB
22. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
809.7 KB
23. ÚHK Návrh plánu KČ na 1. polrok 2020
241.1 KB
23. ÚHK Návrh plánu KČ na 1. polrok 2020 - nový návrh uznesenia aktualizovaný 12.12.2019
375.4 KB
23. ÚHK Návrh plánu KČ na 1. polrok 2020 stanoviská komisií
200 KB
24. Voľba hlavného kontrolóra 2019
413.8 KB
24. Voľba hlavného kontrolóra 2019 životopisy uchádzačov
544.8 KB
25. Nájomná zmluva RCB dodatok 1, dodatok 2
2.8 MB
25. Nájomná zmluva RCB Dodatok č. 3
289.2 KB
25. Nájomná zmluva RCB prílohy k Dodatku č. 3
1.3 MB
25. Nájomná zmluva RCB schválenie 13.12.2019
295.4 KB
26. Plán zasadnutí Z BSK 2020
286.4 KB
26. Plán zasadnutí Z BSK 2020 - aktualizovaný 12.12.2019
288.3 KB

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac