Úvod Zastupiteľstvo Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2020 Zasadnutie zastupiteľstva 29. marec 2021

Zasadnutie zastupiteľstva 29. marec 2021

[undefined]

Zasadnutie online zastupiteľstva 29. marec 2021

Dokumenty

Pozvánka na XXVI. zasadnutie Z BSK 29. 03. 2021
162.4 KB
Prezenčná listina poslancov Z BSK 29.03.2021
404.1 KB
UZNESENIA Z BSK 29. 03. 2021
1.3 MB
Výsledky hlasovaní Z BSK 29. 03. 2021
6.9 MB
Zápisnica zo zasadnutia Z BSK 29. 03. 2021
606.7 KB

Materiály vo formáte ZIP

Materiály na rokovanie Z BSK 29. marec 2021
85.2 MB

Materiály na rokovanie

01. Kontrola plnenia uznesení 23. január 2021 - 12. marec 2021
636.4 KB
02. Dohoda o partnerstve Taiwan - BSK_ Dohoda ENG
76.9 KB
02. Dohoda o partnerstve Taiwan - BSK_Dohoda SJ
111.3 KB
02. Dohoda o partnerstve Taiwan - BSK_materiál
132.2 KB
02. Dohoda o partnerstve Taiwan - BSK_príloha úradný preklad
3.6 MB
02. Dohoda o partnerstve Taiwan - BSK_stanoviská komisií
123.9 KB
03. Návrh na II.zmenu rozpočtu BSK v roku 2021
209.8 KB
04. Vecné bremeno ZSD k. ú. Modra
138 KB
04. Vecné bremeno ZSD k. ú. Modra_prílohy
1.1 MB
05. Vecné bremeno ZSD k. ú. Senec
145.9 KB
05. Vecné bremeno ZSD k. ú. Senec_prílohy
5.6 MB
06. Predĺženie nájmu k. ú. Ružinov, Kľukatá ul. BA
142 KB
06. Predĺženie nájmu k. ú. Ružinov, Kľukatá ul. BA_príloha
88.3 KB
07. Schválenie nájmu časti cesty, k.ú. Senec, SNN
182.1 KB
07. Schválenie nájmu časti cesty, k.ú. Senec, SNN_prílohy
1.7 MB
08. Nájom SOŠ Na pántoch
187 KB
08. Nájom SOŠ Na pántoch_katastrálna mapa
1.4 MB
08. Nájom SOŠ Na pántoch_LV 2258
82.7 KB
08. Nájom SOŠ Na pántoch_situačný nákres
192.4 KB
08. Nájom SOŠ Na pántoch_žiadosť MČ Rača 2020
1.9 MB
09. Zmena podmienok nájmu Nemocničná a. s. NsP Malacky
169 KB
09. Zmena podmienok nájmu Nemocničná_dodatok č. 1
60.8 KB
09. Zmena podmienok nájmu Nemocničná_dodatok č. 2
736 KB
09. Zmena podmienok nájmu Nemocničná_dodatok č. 3
1.5 MB
09. Zmena podmienok nájmu Nemocničná_LV 201 Malacky
89.7 KB
09. Zmena podmienok nájmu Nemocničná_nájomná zmluva
646.8 KB
10. Vyňatie Rovniankova, Družstvo lekárov_materiál
187.8 KB
10. Vyňatie Rovniankova, Družstvo lekárov_prílohy
958.9 KB
11. VZN sociálne služby
173.2 KB
12. Správa o stave zabezpečenia SS za rok 2020
605.1 KB
13. Dodatok č. 6 k ZL DSS Karola Matulaya
199.6 KB
13. Dodatok č. 6 k ZL DSS Karola Matulaya_prílohy
1.3 MB
14. Menovanie riaditeľky DSS Javorinská, BA, p. Dúczová
133.3 KB
14. Menovanie riaditeľky DSS Javorinská, BA, p. Dúczová_stanoviská komisií
112 KB
15. PUM BSK
468.4 KB
15. PUM BSK - Návrhová časť
8.4 MB
15. PUM BSK - Plán implementácie
3.3 MB
15. PUM BSK_stanoviská komisií
91.6 KB
16. NFP Ecoregion_zmluva neoficiálny preklad
318.5 KB
16. Zmluva o NFP Ecoregion SKHU_1.1_projektová žiadosť ENG
535.9 KB
16. Zmluva o NFP Ecoregion SKHU_1.2_rozpočet projektu ENG.
148.9 KB
16. Zmluva o NFP Ecoregion SKHU_materiál
223.6 KB
16. Zmluva o NFP Ecoregion SKHU_zmluva ENG
277 KB
17. Odpočet AP 29. 03. 2021
113.1 KB
17. Odpočet AP 29. 03. 2021_prílohy
644.3 KB
17. Odpočet AP 29. 03. 2021_stanoviská komisií
97.7 KB
18. Odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za rok 2020
1.1 MB
18. Odpočet aktivít kancelárie v Bruseli za rok 2020_stanoviská komisií
85.2 KB
19. Odpočet možností získania externých prostriedkov
324.8 KB
19. Odpočet možností získania externých prostriedkov_stanoviská komisií
90.5 KB
19. Príloha č. 1 Prehľad možnosti čerpania fin. prost. pre mestá a obce BK
281.9 KB
19. Príloha č. 2 Prehľad aktivít OSÚRaRP 2020-2021
4.7 MB
20. Koncepcia cyklotrás Aktualizácia č. 2
193.6 KB
20. Koncepcia cyklotrás Aktualizácia č. 2_Aktualizácia č. 2
8.4 MB
20. Koncepcia cyklotrás Aktualizácia č. 2_vyhodnotenie podnetov
5.5 MB
20. Mapa A-2
7.9 MB
20. Mapa B-2
7.9 MB
20. Mapa C-2
8.1 MB
20. Mapa D-2
8.1 MB
FINAL_ Z BSK dotácie BRDS 2021
1.1 MB

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac
Prejsť na obsah