Úvod Otvorená župa Ukončené konania

Ukončené konania

Ukončené konania

Ukončené konania

28.3.2024 Riaditeľ/riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb ROSA, Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava

29.2.2024 – Referent na Oddelení informatiky, Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

18.1.2024 – Riaditeľ/riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb ROSA, Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava

8.1.2024 – Referent na oddelení verejného obstarávania, Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

7.12.2023 – Referent Oddelenie riadenia projektov – projektový manažér na Bratislavskom samosprávnom kraji, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

22.1.2024 – Referent analytik stratég pre oblasť školstva a inovácií, Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

22.1.2024 – Referent Inštitútu regionálnej politiky stratég v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva, Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

30.11.2023 – Vedúca/vedúci úseku ekonomiky, ZSS Pod hradom 906 36 Plavecké Podhradie 19

6.11.2023 – Referent – analytik/stratég pre oblasť cestovný ruch/kultúra/MSP na Bratislavskom samosprávnom kraji, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

11.10.2023 – Koordinátor úseku sociálnej práce, ZSS Pod hradom 906 36 Plavecké Podhradie 19

26.9.2023 – Referent Oddelenia strategických projektov – Investičný manažér na Bratislavskom samosprávnom kraji, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

4.9.2023 – Referent Oddelenia riadenia projektov – projektový manažér na Bratislavskom samosprávnom kraji, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

4.7.2023 – Referent Inštitútu regionálnej politiky – stratég v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva na Bratislavskom samosprávnom kraji, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

30.6.2023 – Interact Secretariat, Brussels Office – Liaison officer for Interact programme, Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

29.6.2023 – Referent Oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb na Bratislavskom samosprávnom kraji, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

20.6.2023 – Sestra/praktická sestra, pneumologická ambulancia, Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava

18.5.2023 – Referent oddelenia zdravotníctva, Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

2.5.2023 – Riaditeľ/riaditeľka Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13, 900 31 Stupava

2.5.2023 – Referent oddelenia riadenia projektov – Investičný manažér, Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

2.5.2023 – Referent na oddelení verejného obstarávania, Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

15.03.2023 – Referent na oddelení verejného obstarávania, Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

01.03.2023 – Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa/riaditeľky Malokarpatského osvetového strediska v Modre, Horná 20, 900 01 Modra

15.02.2023 – Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky Centra sociálnych služieb Pod Karpatmi, Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok

11.11.2022 – Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13, 900 31 Stupava

30.8.2022 – Riaditeľ/riaditeľka Centra sociálnych služieb SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava

30.8.2022 – Riaditeľ/riaditeľka Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13, 900 31 Stupava

31.3.2022 – Referent – manažér kontroly verejného obstarávania

Asistent učiteľa pre žiaka so zdravotným postihnutím
do 31. 3. 2020 13.5 KB
Inzerát - Pracovna pozicia na junior analytika dopravy IRP BK
do 10.12.2020 88.9 KB
Manažér kvality ovzdušia - Projekt LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia
do 31.12.2021 1 MB
6.5 KB
do 31.7.2020 44.5 KB
Prac ponuka ref strateg_2020
do 22.4.2020 144.4 KB
Pracovna pozicia na BSK Energetik_2020
do 22.4.2020 149.6 KB
Pracovna pozicia na Doprava_2020
do 22.4.2020 150.4 KB
Pracovna pozicia na Skolstvo_2020
do 22.4.2020 148.3 KB
do 10.9.2021 89.2 KB
Praktická sestra v zariadení sociálnych služieb ROSA
do 31.7.2020 44.5 KB
Referent - analytik-stratég v oblasti životného prostredia
do 20.01.2021 89.9 KB
do 17.05.2021 710.6 KB
Referent Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja

do 24.2.2020

87.6 KB
Referent odboru INTERACT / oddelenie INTERACT sekretariát
do 10.9.2020 493.3 KB
Referent Odboru zdravotníctva - analytik/junior

do 15.4.2020

200.6 KB
Referent oddelenia investičných činností
do 03.07.2020 595.3 KB
Referent oddelenia investičných činností
do 11.04.2021 657.6 KB
Referent oddelenia pozemných komunikácií

do 31.1.2020

470.4 KB
Referent oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb

do 17.2.2020

69.8 KB
Referent oddelenia riadenia projektov
do 15.04.2021 508.9 KB
Referent Oddelenia riadenia projektov - Investičný manažér
do 14.01.2022 151.5 KB
do 31.3.2020 32.7 KB

do 15.4.2020

143.6 KB

do 15.4.2020

146.3 KB

do 15.4.2020

145.5 KB
referent Oddelenia stratégie a územného rozvoja - junior analytik regionalista v oblasti cestovného ruchu a kultúry

do 20.5. 2020

582.9 KB
referent Oddelenia stratégie a územného rozvoja - senior analytik regionalista v oblasti dopravy

do 20.5. 2020

585.9 KB
referent Oddelenia stratégie a územného rozvoja - senior analytik regionalista v oblasti školstva

do 20.5. 2020

584.1 KB
Referent oddelenia zdravotníctva

do 21.2.2020

71.1 KB
Referent oddelenia zdravotníctva
do 20.12.2021 132.4 KB
Referent oddelenia školstva

do 18.10.2019

101 KB
Referent projektový manažér

do 26.9.2019

93.8 KB
Referent právneho oddelenia

do 29.2.2020

89.9 KB
do 26.08.2021 88.6 KB
Referent – analytik/stratég pre oblasť školstva
do 21.06.2021 585.7 KB
do 31.07.2020 649.3 KB

do 6.3.2020

85.2 KB
do 30.09.2020 654.4 KB
Riaditeľ/riaditeľka Gymnázium, Grosslingová 18, Bratislava
do 14.09.2020 81.5 KB
do 7.5.2021 814.1 KB
do 31.03. 2021 320.7 KB
do 31.07.2020 650.5 KB
6.5 KB
do 31.7.2020 44.7 KB
Do 30.4.2021 224.6 KB
Učiteľ telesnej výchovy v kombinácii s geografiou
do 30. 4. 2020 14.5 KB
do 20.1.2021 16.1 KB
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa - SOŠ MIŠ, Kadnárova, Ba, SŠ s VJM, Lichnerova, Senec
do 23.12.2020 84.5 KB
Školský špeciálny pedagóg
do 31. 3. 2020 14.4 KB

Hlavné menu

Aktuálne správy

Prejsť na obsah