Zverejnenie zákaziek s nízkou hodnotou / Bratislavský samosprávny kraj

POPIS
ZÁKAZKY

DÁTUM ZVEREJNENIA
PONUKY

DÁTUM PREDLOŽENIA PONUKY

VEREJNÝ
OBSTARÁVATEĽ

KONTAKTNÁ
OSOBA

STIAHNUTIE
PODKLADOV

„Mobilné hlasové služby“

S predpokladanou hodnotou zákazky 56 000,00 EUR bez DPH

18.07.2019

24.7.2019 do 12:00 hod

BSK

Mgr. Aneta Micenková
aneta.micenkova@region-bsk.sk

Informačný systém pre potreby odboru zdravotníctva

S predpokladanou hodnotou zákazky 50 400,00 EUR bez DPH

10.07.2019

26.7.2019 do 10:00 hod.

BSK

Ing. Matej Meľo, email: matej.melo@region-bsk.sk

Nákup 2ks firewallov na ochranu perimetra

S predpokladanou hodnotou zákazky 29 834,00 EUR bez DPH

10.07.2019

18.7.2019 do 10:00 hod..

BSK

Ing. Matej Meľo, email: matej.melo@region-bsk.sk

Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre riaditeľku odboru INTERACT v termíne 30. 07. 2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku (Brusel)

S predpokladanou hodnotou zákazky 676,53 EUR

01.07.2019

08. 07. 2019 do 14:00 hod.

UKONČENÉ

BSK
Odbor INTERACT

Veronika Pospíšilová, tel.č. 02/48264 236, e-mail: veronika.pospisilova@region-bsk.sk

Nákup bielej techniky a kuchynských spotrebičov pre Úrad BSK

25.06.2019

27. 06. 2019 do 13:00 hod.

BSK

Mgr. Ľuboš Patúc
tel. č.: 02/48 264 212
lubos.patuc@region-bsk.sk

Zabezpečenie spiatočnej letenky do Bruselu pre zamestnanca Úradu BSK dňa 09.07.2019

S predpokladanou hodnotou zákazky do 712,30 EUR

25.06.2019

02. 07. 2019 do 12:00 hod.

UKONČENÉ

BSK

Zabezpečenie ubytovania v Bruseli / Leuvene pre zamestnanca odboru INTERACT v termíne 24. – 25. 07. 2019, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku

S predpokladanou hodnotou zákazky do 164,49 EUR

24.06.2019

01. 07. 2019 do 12:00 hod.

UKONČENÉ

BSK

Veronika Pospíšilová, tel.č. 02/48264 236, e-mail: veronika.pospisilova@region-bsk.sk

Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre zamestnanca odboru INTERACT v termíne 24. – 25. 09. 2019, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku (Brusel)

S predpokladanou hodnotou zákazky do 376,34 EUR

24.06.2019

01. 07. 2019 do 12:00 hod.

UKONČENÉ

BSK

Veronika Pospíšilová, tel.č. 02/48264 236, e-mail: veronika.pospisilova@region-bsk.sk

Zabezpečenie ubytovania vo Viborgu pre zamestnanca odboru INTERACT v termíne 07. – 11. 07. 2019, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Dánsku

S predpokladanou hodnotou zákazky do 442,45 EUR

21.06.2019

28. 06. 2019 do 12:00 hod.

UKONČENÉ

BSK

Veronika Pospíšilová, tel.č. 02/48264 236, e-mail: veronika.pospisilova@region-bsk.sk

Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Billund-Viedeň pre zamestnanca odboru INTERACT v termíne 07. – 11. 07. 2019, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Dánsku (Viborg)

S predpokladanou hodnotou zákazky do 237,71 EUR

21.06.2019

28. 06. 2019 do 12:00 hod.

UKONČENÉ

BSK

Veronika Pospíšilová, tel.č. 02/48264 236, e-mail: veronika.pospisilova@region-bsk.sk

Stavebný dozor investora na Rekonštrukciu a investičnú podporu COVP Farského 9

20.06.2019

27.06.2019 do 15:00 hod.

BSK

Mgr. Ľuboš Patúc
tel. č.: 02/48 264 212
lubos.patuc@region-bsk.sk

Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre riaditeľku odboru INTERACT v termíne 30. 07. 2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku (Brusel)
Predpokladaná hodnota zákazky: 676,53 EUR
Dátum zverejnenia ponuky: 01.07.2019
Termín predloženia ponuky: 08.07.2019 do 14:00 hod.
Verejný obstarávateľ: BSK/Odbor INTERACT
Kontaktná osoba:
Veronika Pospíšilová
Tel.: 02/48264 236
E-mail: veronika.pospisilova@region-bsk.sk

Pozn.: Históriu zákaziek môžete vidieť v desktopovej verzii webu.

ZÁKAZKA

DÁTUM PREDLOŽENIA PONUKY

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

KONTAKTNÁ OSOBA

STIAHNUTIE PODKLADOV

Zabezpečenie ubytovania v Bruseli pre zamestnanca Úradu BSK v termíne 09.-11.07.2019

S predpokladanou hodnotou zákazky do 278,61 EUR bez DPH. UKONČENÉ

26.06.2019 do 14:00h

BSK

Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre zamestnanca Úradu BSK v termíne 09.-11.07.2019

S predpokladanou hodnotou zákazky do 515,14 EUR bez DPH. UKONČENÉ

26.06.2019 do 14:00h

BSK

Štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky BSK za rok 2019 a za rok 2020, štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky BSK za rok 2019 a za rok 2020 a štatutárny audit súladu konsolidovanej výročnej správy s auditovanou konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2019 a 2020 – UKONČENÉ

03.07.2019 do 14:00 hod.

BSK

Stavebný dozor investora na Rekonštrukciu a investičnú podporu COVP Ivanka pri Dunaji – UKONČENÉ

26.06.2019 do 14:00 hod. hod.

BSK

Mgr. Ľuboš Patúc (lubos.patuc@region-bsk.sk; +421 2 4826 4212; +421 911 839 120)
Výmena okien na objekte školy

21.06.2019 do 12:00 hod.

BSK

Ing. Katarína Vančová
Tel.: +421 2 4826 4207; +421 911 027 276
Projektové práce / MTB Okruh zručnosti/MTB Skills Park (opakovane zadávaná zákazka)

17.06.2019 do 15:00 hod.

BSK

Mgr. Ľuboš Patúc
lubos.patuc@region-bsk.sk

Zabezpečenie ubytovania v Belgicku v termíne 20.-21.06.2019

UKONČENÉ

predpokladaný termín vyhlásenia na predkladanie ponúk je stanovený najskôr na 24. týždeň 2019

BSK

Mgr. Silvia Garajová
silvia.garajova@region-bsk.sk

Zabezpečenie spiatočnej letenky do Belgicka v termíne 20.-21.06.2019

UKONČENÉ

predpokladaný termín vyhlásenia na predkladanie ponúk je stanovený najskôr na 24. týždeň 2019

BSK

Mgr. Silvia Garajová
silvia.garajova@region-bsk.sk

Zabezpečenie výučby anglického jazyka pre zamestnancov odboru INTERACT
14.06.2019 do 10:00 hod.

BSK

Mgr. Aneta Micenková
aneta.micenkova@region-bsk.sk

Oprava izieb a chodby v školskom internáte na 4. poschodí na Saratovskej ulici č. 26 v Bratislave) – UKONČENÉ

18.06.2019 do 14:00 hod.

BSK

Ing. Katarína Vančová
Tel.: +421 2 4826 4207; +421 911 027 276
Stavebný dozor investora na Rekonštrukciu a investičnú podporu COVP Farského 9
14.06.2019 do 12:00 hod.

BSK

Mgr. Ľuboš Patúc
lubos.patuc@region-bsk.sk
Tel.: +421 2 4826 4212; +421 911 839 120